Čitaj mi!

Vlada: Mere podsticaja zapošljavanja mladih pokazale odlične rezultate

Tokom prva tri meseca od stupanja na snagu novih poreskih olakšica za zapošljavanje, pre svega mladih, i za inovativna preduzeća zabeleženo je veliko interesovanje kompanija za njihovu primenu, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Podsticaj koji je prevashodno namenjen lakšem zapošljavanju mladih i njihovom uvođenju u svet rada, od 1. marta do kraja maja iskoristilo je 910 osoba zaposlenih kod 553 poslodavca.

Navedena olakšica podrazumeva efektivno umanjenje poreza i doprinosa na plate novozaposlenih od čak 70 odsto do kraja 2024. godine, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Drugu poresku olakšicu, za zaposlene na projektima istraživanja i razvoja u firmama u Srbiji, u istom periodu iskoristile su 434 osobe zaposlene kod 41 poslodavca.

Navedena olakšica podrazumeva efektivno umanjenje poreza i doprinosa na plate zaposlenih od čak 70 odsto za deo plata zaposlenih srazmerno vremenu koje su proveli na istraživačko-razvojnim poslovima.

Ovakav rezultat je veoma značajan, imajući u vidu da je ova mera direktno usmerena na mlade koji dobijaju svoje prvo zaposlenje.

Vlada Srbije ostaje posvećena dodatnom unapređenju poslovne klime u Republici Srbiji, borbi za radna mesta i stvaranju prilika za mlade, kao i digitalizaciji i visokim tehnologijama, za koje Vlada veruje da će umnogome pomoći tranziciju domaće ekonomije ka ekonomiji zasnovanoj na znanju i inovacijama, navodi se u saopštenju.