Čitaj mi!

Nova Uredba o ograničenju cena namirnica, gorivo skuplje za 7 dinara

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničavanju cene osnovnih životnih namirnica u cilju dalje zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena navedenih roba, koje su izuzetno važne za snabdevanje potrošača, a naročito siromašnijih socijalnih kategorija, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničavanju cene namirnica – šećep kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašno tip T-400 glatko u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ylje u pakovanju od jednog litra, svinjsko meso – but. Uredba će se primenjivati u trajanju od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se prosečna veleprodajna cena derivata evrodizel i evropremijum BMB-95 na teritoriji Republike Srbije uvećava za po sedam dinara. Ova uredba važiće od stupanja na snagu, 29. aprila, do 31. maja ove godine, navodi se u saopštenju Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava u obavezi su da nastave da isporučuju ove derivate utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara.

Članovi Vlade doneli su odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih usklađenih iznosa na derivate nafte – olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu, kao i njenu tendeciju daljeg rasta, koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

Na današnjoj sednici doneta je odluka o isplati jednokratne novčane pomoći, u iznosu od po 10.000 dinara, zaposlenima u predškolskim ustanovama, a imajući u vidu da su usled vanrednih okolnosti pandemije bili izloženi dodatnom naporu prilikom sprovođenja vaspitno-obrazovnog rada.

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za period 2022–2024. godine za sprovođenje Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine, kojim se dalje unapređuje sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjuje odlaganje biorazgradivog otpada na deponije, uspostavlja sistem održivog upravljanja opasnim i industrijskim otpadom i povećava stopa sakupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže posebnih tokova otpada.

Takođe, Akcionim planom se pospešuje efikasnije korišćenje resursa, ojačava kapacitet institucija u oblasti upravljanja otpadom i usklađuje regulativa sa propisima Evropske unije, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.