Čitaj mi!

RIK utvrdio izgled listića i naknade za sprovođenje referenduma o promeni Ustava

Republička izborna komisija utvrdila je izgled glasačkih listića za referendum o promeni Ustava, koji je zakazan za 16. januar 2022. godine i utvrdila naknade za sprovođenje referenduma.

Za referendum o promeni Ustava Srbije glasački listići će se štampati u 29 jezičkih varijanti, odnosno pored srpskog štampaće se i na jezicima nacionalnih manjina koje su u službenoj upotrebi.

Utvrđene su naknade opštinskim i gradskim izbornim komisijama za rad na poslovima vezanim za sprovođenje referenduma.

Opština koja broji do 30.000 glasača dobija iznos od 480.000 dinara, a grad sa najviše glasača od 300.000 njih dobija ukupno 1,44 miliona dinara.

Načelnici opština i gradova za rad na sprovođenju republičkog referenduma dobiće naknadu od 30.000 dinara.

Za članstvo u glasačkim odborima utvrđene su naknade, i to predsednicima i zamenicima predsednika po 2.500 dinara i članovima i zamenicima članova odbora po 2.000 dinara, a devizne naknade za odbore u inostranstvu utvrđene su od po 20, odnosno 25 evra.

Donete su i odluke za javne nabavke za glasačke kutije, sprejeve za prst i skenere za evidenciju glasanja.