Čitaj mi!

Samit u Kranju – usvojena Deklaracija o podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Lideri EU, uz saglasnost lidera sa Zapadnog Balkana, usvojili su na Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, Deklaraciju u kojoj daju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i potvrđuju posvećenost procesu proširenja zasnovanog na "kredibilnim reformama partnera", uz naglasak na važnosti "jačanja integracija i kapaciteta apsorbcije novih članica" od strane same EU.

EU ponovno potvrđuje svoju posvećenost procesu proširenja i odluke donete na osnovu verodostojnih reformi partnera, poštenih i strogih uslova i načela sopstvenih zasluga. Dodatno ćemo pojačati zajednički angažman kako bismo pokrenuli političke, ekonomske i društvene promene regiona, istovremeno priznajući napredak koji je Zapadni Balkan postigao, navodi se u prvoj tački.

Podseća se, takođe, i na značaj toga da EU može održati i produbiti svoj razvoj, osiguravajući tako svoju sposobnost za integraciju novih članica.

Istovremeno, od partnera u regionu se traži da prepoznaju i ističu podršku koju dobijaju od EU.

EU ističe da potpuno podržava posvećenost zapadnobalkanskih partnera inkluzivnoj regionalnoj saradnji i jačanju dobrosusedskih odnosa.

Dijalogu Beograda i Prištine posvećena je tačka pod rednim brojem šest, u kojoj se navodi da se od dve stranke očekuje konkretan napredak i normalizacija odnosa.

"Potpuno podržavamo napore specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i ostala pitanja Zapadnog Balkana i od dve strane očekujemo konkretan napredak i normalizaciju odnosa, koja je ključna za stabilnost i razvoj celog regiona i koja će osigurati nastavak njihovog evropskog puta", navodi se u dokumentu.

"Brdo deklaracija" podseća na važnost demokratije, vladavine prava i osnovnih prava na Zapadnom Balkanu, kao i na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ljudska prava, prava manjina, rodnu ravnopravnost.

"Jačanje civilnog društva i nezavisnost i pluralizam medija, ključne su komponente svakog demokratskog sistema i mi podržavamo njihovu ulogu na Zapadnom Balknu", stoji u tekstu usvojene Deklaracije.

Istovremeno, napominje se da će EU podrška partnerima na Zapadnom Balkanu biti "usko povezana sa opipljivim napretkom u oblasti vladavine prava, društveno-ekonomskim reformama i privrženosti evropskim parvilima i standardima".

Dalje se konstatuje podrška koju su zemlje Zapadnog Balkana dale jedna drugoj i EU tokom pandemije koronavirusa, ali i tvrdi da će EU nastaviti da daje podršku i to kroz nabavku vakcina.

U delu Deklaracije koji se odnosi na ekonomski i investicioni plan, EU naglašava da se mobiliše oko "30 milijardi evra za region u narednih sedam godina", od čega je devet milijardi bespovratnih sredstava, a oko 20 milijardi investicija u obnovu i oporavak Zapadnog Balkana.

EU dodaje da nastavlja da podržava regionalnu saradnju i poziva lidere regiona da uspostave Zajedničko regionalno tržište, dogovoreno u Sofiji 2020. godine, a pozdravlja se i mapa puta za postepeno ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana.

O smanjivanju cena rominga

Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu izjavila je da je Savet zajedno sa vladama šest ekonomija Zapadnog Balkana i Evropskom komisijom, napravio "dobar, usklađen i pragmatičan plan, kojim se utire put za smanjivanje cena rominga koji će nas u periodu od pet godina približiti domaćim cenama". 

"Koristi započinja ovog procesa su očigledne. Sada je na svima nama ovde prisutnim da proaktivno, javno i složno pozovemo i podstaknemo operatere da, u tom smislu, odlučno rade zajedno", istakla je Bregu. 

U tekstu Deklaracije se navodi i da je "održivi transport kamen temeljac za ekonomsku i društvenu integraciju EU i Zapadnog Balkana".

"Prioritetno je dalje razvijati transportnu povezanost kako unutar regiona tako i regiona sa EU, posebno u pogledu železnice i rečnog saobraćaja", dodaje se.

Kada je reč o političkoj i bezbednosnoj saradnjii, lideri EU pozivaju partnere sa Zapadnog Balkana da napreduju ka "punom usklađivanju sa spoljnom politikom EU", pojačaju saradnju sa EU na borbi protiv dezinformacija i hibridnih pretnji i da nastave saradnju po pitanju migracija i borbe protiv terorizma, pranja novca, trgovine ljudima i drogom.

U zaključku deklaracije navodi se da će Samiti EU-Zapadni Balkan, u cilju "poboljšanog političkog dijaloga sa regionom", postati regularni, a da se sledeći planira za 2022. godinu.