Čitaj mi!

Skupština usvojila izveštaje o radu i finansijske planove

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izveštaje o radu i finansijske planove više nezavisnih državnih organa i regulatornih tela.

Usvojeni su izveštaji o radu Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti za 2019.godinu i izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1.januara do 31.decembra 2019.godine.

Poslanici su dali saglasnost na finansijske planove Agencije za energetiku i REM-a za 2021.godinu i na izmene i dopune finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za ovu godinu.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">