GIK Šapca o podnetim prigovorima

Postupajući po prigovorima koji su podneti zbog, kako se tvrdi, raznih nepravilnosti na ponovljenim lokalnim izborima u Šapcu, zasedala je Gradska izborna komisija.

U saopštenju GIK Šapca navodi se da su na sednici razmatrane činjenice iz podnetih prigovora, te da je komisija na osnovu uvida u zapisnike sa biračkih mesta utvrdila da su prigovori sa svih 19 biračkih mesta nesporni i tačni i da su povređene odredbe izbornog zakona.

"Prigovori nisu usvojeni jer za odluku o usvajanju nije bilo potrebne većine. U svakom konkretnom slučaju deset članova Komisije je glasala 'za', a 10 'protiv'", dodaje se u saopštenju.

Naglašava se da je Komisija ranije odlučila da raspusti Birački odbor i ponovi glasanje na biračkom mestu 36 Ševarice, a na sednici je odbijen prigovor protiv te odluke.

"Na odluku Komisije podnosioci prigovora imaju pravo žalbe Upravnom sudu u roku od 24 časa", zaključuje su saopštenju šabačkog GIK-a.