Vlada predložila članove tela za nadzor izbora

Na današnjoj sednici Vlada Srbije usvojila je Zaključak kojim je predložila Narodnoj skupštini članove Nadzornog odbora za sprovođenje opšteg nadzora nad postupcima političkih stranaka, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja u toku izbornih aktivnosti.

Vlada predlaže da se za članove Nadzornog odbora imenuju profesor dr Branko M. Rakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr Miodrag Savović, profesor u penziji, Ivona Pantelić, diplomirani pejzažni arhitekta, Jelena Milenković Orlić, diplomirani filolog i Aleksandar Stamatović.

Članovi Nadzornog odbora biće zaduženi za praćenje predizbornih aktivnosti i ukazivanje na eventualne nepravilnosti u postupanju stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbora, saopštila je Vlada Srbije.

"Ovo telo kontrolisaće rad sredstava javnog informisanja u primeni zakona koji se odnosi na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata izbornih lista. Takođe, predlagaće mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa i obraćaće se javnosti kada je neophodno zaštititi moralni integritet ličnosti kandidata", piše u saopštenju.

Nadzorni odbor, kako se navodi, ima obavezu da upozorava na postupke stranaka, organa uprave, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata.

"Ukoliko neko od učesnika u izbornoj kampanji ponašanjem poziva na nasilje, širi nacionalnu, versku ili rasnu mržnju ili podstiče na neravnopravnost polova, Nadzorni odbor će, bez odlaganja, dati inicijativu za pokretanje postupka pred nadležnim državnim organima", saopštila je Vlada Srbije.

Predsednica parlamenta Maja Gojković započela je krajem novembra proceduru formiranja Nadzornog odbora i pozvala tada poslaničke grupe i predsednicu Vlade Anu Brnabić da dostave svoje predloge Narodnoj skupštini, a u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.

Tada ih je pozvala da podnesu svoje predloge u roku od deset dana, kako bi parlament mogao blagovremeno da donese odluku o izboru.

Nadzorni odbor treba da ima 10 članova, od kojih polovinu članova imenuje Skupština na predlog Vlade Srbije, a polovinu na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini čine istaknuti javni radnici pod uslovom da nisu članovi organa političkih stranaka koje učestvuju na izborima.

Formiranje Nadzornog odbora je jedna od preporuka ODIHR-a kao i jedan od zaključaka međustranačkog dijaloga između vlasti i opozicije, uz posredovanje Evropskog parlamenta.

broj komentara 0 pošalji komentar