Objavljena odluka o Nacionalnom savetu za saradnju sa Rusijom i Kinom

Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom na čijem će čelu biti odlazeći predsednik Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem Službenom glasniku.

U odluci se navodi da je zadatak Saveta da razmatra, usmerava i koordinira sprovođenje Sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine.

Zadatak Saveta je i da razmatra i usmerava saradnju Srbije i Kine u vezi sa sprovođenjem strategije Kine "Jedan pojas - jedan put" na teritoriji Srbije.

Predsednik i članovi Saveta imenuju se posebnim aktom Vlade, a Savet ima sekretara koji učestvuje u radu Saveta bez prava odlučivanja. Sekretar Saveta je direktor Kancelarije Nacionalnog saveta.

Nadležni državni organi dužni su da sarađuju sa Savetom.

Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Srbije, a prostorije za rad Saveta obezbediće Vlada, navodi se u odluci.

U "Službenom glasniku" objavljena je i Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnju sa Rusijom i Kinom.

Kako se navodu u uredbi, Kancelarija je služba Vlade i njen zadatak je da obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije koga, na predlog premijera, postavlja Vlada na pet godina.

Direktor Kancelarije ima zamenika i pomoćnike koje Vlada, na predlog direktora, postavlja takođe na pet godina.

Odluka i uredba objavljene su u "Službenom glasniku" od 22. maja, a treba da stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

broj komentara 0 pošalji komentar