Čitaj mi!

Dan za glasanje

Poslanici završili glasanje o 21 zakonskom predlogu i drugim aktima sa protekle sednice. Parlament, između ostalih, usvojio izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku o Ustavnom sudu, kao i Predlog zakona o kinematografiji, dok Zakon o železnicama nije prihvaćen.

U Skupštini Srbije poslanici su se izjasnili o 21 zakonskom predlogu i drugim aktima sa prethodne sednice, posle čega su započeli novu sednicu, na kojoj se razmatra predloženi budžet za 2012. godinu.

Poslanici su, izmeću ostalih, usvojili izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, o Ustavnom sudu, o Agenciji za privredne registre, o preuzimanju akcionarskih društava, kao i Zakon o kinematografiji.

Izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku omogućava se da se, u slučaju raspisivanja prevremenih izbora, mogu koristiti postojeći birački spiskovi zato što jedinstven birački spisak još nije urađen.

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je da je to mera opreza da ne bismo, u slučaju raspisivanja prevremenih izbora, došli u situaciju da ne znamo po kom spisku će se izbori održati.

Marković ja naveo i da je izrada novog jedinstvenog biračkog spiska u završnoj fazi.

Ako se u toku 2011. odnosno 2012. godine pre raspisivanja redovnih izbora, raspišu vanredni za narodne poslanike, na tim izborima koristiće se postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu ovog zakona, prema pravilima na osnovu kojih su ustanovljeni.

Ustavni sud i u užem sastavu

Izmenama Zakona o Ustavnom sudu predviđeno je ta sudska instanca radi i odlučuje i u užem sastavu.

Ustavni sud do sada je sve odluke morao da donosi u punom sastavu od 15 sudija, dok je izmenama zakona sada omogućeno da radi i odlučuje i u užem sastavu, odnosno Velikom i Malom veću.

Tako će Ustavni sud imati dva Velika veća, koja čine predsednik i sedam sudija, a odluke donose jednoglasno. Predsednik Suda je ujedno i predsednik Velikog veća, a u slučaju kada se ne postigne saglasnost, o predmetu se odlučuje na sednici Suda.

Malo veće će donositi određena rešenja i zaključke procesnog karaktera, a činiće ga troje sudija, među kojima je i predsednik, a o broju malih veća odlučuje Sud.

Prema usvojenim rešenjima, osnovica plata predsednika i sudija utvrđuje se Zakonom o budžetu Srbije, čime je eliminisan uticaj vlade koja je do sada zaključkom utvrđivala osnovice plata sudija Ustavnog suda.

Budući da je parlament usvojio amandman skupštinskog Odbora za pravosuđe i upravu briše se prvobitno predložena odredba po kojoj su za sudije Ustavnog suda penzijski osnov za obračun visine penzije trebalo da bude iznos plate bez poreza i doprinosa koju su imali u mesecu u kome im je prestala dužnost.

U obrazloženju Odbora navedeno je da rešenje predloženo u zakonu nije u skladu sa Zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Lakša registracija preduzeća

Parlament je usvojio i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojim je definisano da svi oni koji u narednom periodu budu pokrenuli postupak registracije imaju isti postupak.

Predviđeno je pojednostavljivanje registracije i smanjenje troškova tog postupka, a novi zakon bi trebalo da poboljša efikasnost registracije kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema i omogućavanje elektronskog dostavljanja podataka.

Poslanici su podržali i izmene Zakona o Agenciji za privredne registre budući da je nadležnost te Agencije proširena i da sada vodi 15 registara i više evidencija i zakonom propisanih servisa. Inače, kada je Agencija 2004. godina otpočela sa radom u svom sastavu imala je tri registra.

Skupština Srbije usvojila je i izmene Zakona o preuzimanju akcionarskih društava koje bi trebalo da omoguće da se potpunije uredi tržišno preuzimanje, odnosno promena vlasničcke strukture akcionarskih društava, a kako bi bolje bili zaštićeni manjinski akcionari.

Poslanici su dali podršku i izmenama Zakona o osiguranju čime se produžava rok u kome društva za osiguravanje treba da razdvoje poslove životnih i neživotnih osiguranja do 31. decembra 2012. godine.

Budući da je tim zakonom propisano da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno obavljati poslove životnih i neživotnih osiguranja, ona su dužna da te poslove razdvoje, što je prvobitno predviđeno da završe do kraja ove godine.

Parlament je takođe izglasao i Zakon o kinematografiji koji uređuje uslove za razvoj filmske produkcije, podsticaj stranim producentima da rade u Srbiji i preraspodelu sredstava za film.

Zakonom, za koji je glasalo 123 poslanika vladajuće većine, utvrđeno je da se novac za razvoj kinematografije izdvaja od dela naknada koje telekomunikacioni operatori plaćaju Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije, a emiteri Republičkoj radiodifuznoj agenciji za pravo emitovanja programa.

Utvrđeno je da se sredstva za podsticanje domaće kinematografije obezbeđuju iz budžeta, zatim 1,5 odsto od ostvarene mesečne pretplate za Radio-televiziju Srbije, 20 odsto sredstava koja naplaćuje Republička radiodifuzna agencija i 10 odsto sredstava koja naplaćuje Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL).

Propisano je da se stranim producentima iz republičkog budžeta isplaćuje do 20 odsto ukupno utrošenih sredstava za snimanje filma na teritoriji Srbije, kako bi se podsticao njihov rad.

O zaduživanju

Glasaalo se i o četiri zakonska predloga o novom zaduživanju Srbije u iznosu od 83 miliona evra.

Reč je o zaduživanju kod Komercijalne banke za kupovinu zgrade "Aeroinženjeringa" i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Takođe, tu je i zajam za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja u iznosu od 45 miliona evra kod "KVF-Frankfurt na Majni", kao i zajamu kod iste banke u iznosu od 25 miliona evra za vodosnabdevanje i kanalizacije u opštinama srednje veličine.

Poslanici nisu usvojili predlog Zakona o železnicama, budući da je tom zakonskom predlogu podršku dalo samo 11 od 129 poslanika prisutnih u sali.

Iako je prvobitno bilo najavljeno da će se o njemu izjašnjavati u danu kada to budu učinili i o predloženom budžetu za narednu godinu, posle konsultacija predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović je rekla da će se glasanje obaviti danas.

Poslanici taj zakonski predlog nisu uspeli da usvoje ni 12. septembra, budući da su mu podršku tada uskratili poslanici SVM.

Oni su bili nezadovoljni što Vlada Srbije nije prihvatila njihove amandmane da se Vojvodini obezbede određena prava nad železničkom infrastrukturom na njenoj teritoriji.

Usvojena dva zaostala zakona

Za razliku od tog zakonskog predloga, poslanici su usvojili druga dva zakonska predloga koja su bili na dnevnom redu te sednice - Zakon o patentima i Izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima likovnim umetnicima omogućava se dobijanje novčane naknade za preprodaju njihovih umetničkih dela, a zabranjuju umnožavanje knjiga i udžbenika, osim ako su primerci rasprodati pre dve godine.

Nova rešenja o patentima uvode mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda, nadležnog organa tržišne inspekcije, carinskog organa ili podnosioca prijave, a predviđaju i pravo na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Poslanici su se izjasnili i o potvrđivanju šest međudržavnih sporazuma koji se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala, putovanja državljana, socijalnu sigurnost i tehničke propise za vozila.

Parlamentarci su glasali i o odluci o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku za 2011. godinu i za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju.

broj komentara 2 pošalji komentar
(utorak, 27. dec 2011, 09:22) - zoranSan [neregistrovani]

Taster

Stvarno je istina,da nisam gledao ne bih poverovao,da predsedavajuća pretisne taster pet puta kad poslanici treba da glasaju ZA u Skupštini.Zaista sramota zar nema demokratije u toj skupštini .

(ponedeljak, 26. dec 2011, 20:22) - Ljupka [neregistrovani]

ko placa stetu?

Pravo zalbe na rad Zavoda za patente ce resavati, a ko ce platiti nastalu stetu?