Čitaj mi!

Sećanje na Dan Republike bez tradicionalne pripreme mesa za zimu

29. novembar, sinonim je za tradicionalne pripreme mesa za zimu koje će ove godine u mnogim domaćinstvima izostati zbog visoke cene tovljenika. Prema podacima Privredne komore Srbije, broj svinja u tovu je u maju bio manji za 21 odsto nego u decembru prošle godine.

Pušnice i zamrzivači, ove zime neće biti puni kao prethodnih godina. Od tradicionalnog svinjokolja mnogi su odustali, i meso uglavnom kupuju u mesarama, u manjim količinama:

 

"Otprilike 80% čak i 90% je smanjeno klanje u odonosu na prethodne godine. Do pre pet šest godina, u ovo vreme bi se pušile ko ranije, i čula bi se skika svinja."

"Sve je skupo, sve se manje kupuje. Čekamo od penzije do penzije. Zamrzivač se ne puni, nije kao pre."

"Mi smo naučili da je 29. novembar bilo vreme za to klanje. Ali situacija, kao i vreme, kao što je sada toplo, učinilo je svoje, možeš ga zaklati al će meso propasti zbog temperature. Drugo, i cena i primanja, i broj ukućana u mnogome zavisi.''

Kilogram tovljenika u klasi u Mačvi je oko 260 dinara. Teže svinje koje se traže za svinjokolj, plaćaju se i do 300 dinara. Stočari kažu da su obori sve prazniji.

Mirko Đukić, predsednik Udruženja krmačara Srbije kaže: "Ljudi ne vide sebe u ovom poslu, najviše zbog nestabilnosti cene. Cena je kvartalna. Desetak - petnaest dana dobra, ostatak je loš, tako da je to jedan začaran krug. 2000. godine smo imali na nivou Republike Srbije negde oko milion krmača, sad zadnji podatak u 2022. godini da imamo negde oko 140 do 150 hiljada". 

Najveći problem u svinjarstvu, mnogi vide u uvozu mesa. U proizvodnji opstaju uglavnom farmeri sa većom prizvodnjom.

"Na nekim farmama je smanjen broj svinja, a neke farme su čak ugašene. To se posebno odnosi na male individualne proizvođače. Smanjen je broj uzgajivača svinja po selima. U odnosu na prošlu godinu broj svinja je smanjen za 8%, broj svinja u tovu za 21% i broj krmača za 2%", navodi Stana Jević, iz PKS Sremska Mitrovica.

U Privrednoj komori kažu da je primetan pad potrošnje, a razlog tome je pad kupovne moći potrošača. U mesarama nerado govore pred kamerom na ovu temu, ali ne poriču da je smanjena prodaja svinjskog mesa.