Čitaj mi!

Opet plovna Tisa kod Bečeja

Lađari više neće morati kao alternativu da koriste kanale sistema Dunav-Tisa-Dunav, jer je sanacijom brane i prevodnice kod Bečeja ponovo uspostavljen plovni saobraćaj rekom Tisom.

Oštećeni stub broj osam na brani i prevodnici kod Bečeja je uklonjen čime su se stekli uslovi da plovidba na reci Tisi ponovo bude uspostavljena. Međunarodni plovni pravac i saobraćaj na Tisi zabranjen je prošle nedelje, a radnicima novosadskog predizeća "Pro- Industri" trebalo je tri dana zahtevnog i komplikovanog rada da stub težak 75 tona na siguran način uklone. Vrednost posla je 20 miliona dinara, a  sada otvaranjem prevodnice lađari više neće morati da koriste kanalsku mrežu kao alternativni pravac.

"Dan, sat stajanja broda mnogo košta i u svakom slučaju brodari su nas stavrno zvali da se raspituju, da dobiju informacije kada će biti osposobljeno. Srećom imali smo alternativni put. Znači plovidba je mogla da se odvija preko kanala hidrosistema: od Titela, preko Stajićeva, Zrenjanina, Novog Bečeja i onda se ponovo ulazi u Tisu.", objašnjava Mirjana Živković, glavni inženjer plovidbe JP "Vode Vojvodine".

Ovo je najvažniji hidro-građevniski objekat na Tisi i sredinom nastupajuće godine planirani su sveobuhvatni radovi na održavanju prevodnice i brane.

"Čim je uočeno oštećenje mi smo hitno reagovali u smislu da ga uklonimo da bi plovidba mogla bezbedno da se odvija, ali svakao planiramo aktivnosti sledeće godine da se postavi novi stub. A što se tiče remonta pokušavamo svakih deset godina otprilike, deset do petnaest godina da se vrši remont elektromašinske opreme i građevinske opreme na svim prevodnicama koje su u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav", dodaje Mirjana Živković

Međunarodni plovni put rekom Tisom je ponovo plovan, a inače na prevodnici kod Bečeja svake godine se registruje oko 1200 brodova, lađa i plovila različite namene.