Čitaj mi!

Valjevo: O kvalitetu vazduha preko aplikacije

Prema zvaničnoj statistici, Valjevo se nalazi na listi gradova sa vazduhom lošeg kvaliteta - naročito tokom grejne sezone. Zbog toga su građanima veoma korisne informacije o koncentracijama štetnih materija, koje od sada, mogu dobiti u relanom vremenu, putem aplikacije. U njenom osmišljavanju učestvoval su Udruženje građana „iRevolucija" i beogradska „Ekstremna ekologija".

Nova aplikacija o kvalitetu vazduha u realnom vremenu u Valjevu sabira vrednosti sa automatskih merača državne Agencije za zaštitu životne sredine, zatim podataka sa mernih mesta ustanove koju finansira Grad i pojedinačnih građanskih merača.


„Građanski merači nisu kao što je državna merna stanica i oni praktično se vode kao indikativno merenje i oni vrše monitoring samo PM10 i PM2,5, koji istini za volju najviše uništavaju naš organizam. Ali ta pravovremena informacija, koja može da spreči izlazak napolje, da dete ne odlazi da se igra u nekom zagađenom prostoru je mnogo, mnogo važna zato što možemo donekle da vodimo sami računa o sebi kad smo već u ovakvoj situaciji. Što se tiče pozicije državnog monitoringa, koji se nalazi ovde iza nas, on definitivno ne hvata sve vrednosti i mi smo kao organizacija predali lokalnim vlastima upravo predlog i mere kako da se poboljša kvalitet, odnosno monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu" kaže Vladimir Radosavljević iz Udruženja građana „iRevolucija".


Do uređaja državne Agencije ne mogu da dopru štetne materije najvećeg pojedinačnog zagađivača, „Krušika", niti naselja sa najviše pojedinačnih ložišta u Valjevu.


Zavod za javno zdravlje beleži prisustvo PM10 čestica na jednom mestu. U ovoj sezoni koncentracije SO2, NO2 i čađi pratiće na šest lokacija, ali ih ne može saopštavati u realnom vremenu, jer se dobijaju takozvanom mokrom metodom.


„Naše metode pokazuju vrednosti koje su postojale u gradu, tj. koncentracije koje su bile u gradu u prethodnih dan ili dva, prosto takva je metoda. Što se tiše PM10 čestica, naša metoda koja je referentna metoda, standardna takođe ne može u realnom vremenu da da koncentraciju, nego u najboljem slučaju za 72 sata unazad", ističe Biljana Mladenović, fizikohemičar ZZJZ Valjevo.


Padavine i vetar osetno popravljaju kvalitet vazduha u Valjevu. Tokom grejne sezone Valjevci im se iskreno raduju.