Čitaj mi!

Uklanjaju se divlje deponije sa teritorije Kruševca

Zahvaljujući saradnji Ministarstva za zaštitu životne sredine i lokalnih samouprava prošle godine očišćeno je 500 od 3.500 smetlišta širom Srbije. Akcija se nastavlja. Za uklanjanje divljih deponija, i postavljanje video nadzora na očišćenim lokacijama, država je izdvojila 100 miliona dinara uz učešće 34 grada i opštine, među kojima je, treću godinu zaredom, i Kruševac.

Specijalni rezervat prirode "Osredak" prostire se na 246 hektara duž Zapadne Morave, između Kruševca i Trstenika. U močvarnom staništu, među 83 vrste ptica i 170 različitih biljaka, mnogo je retkih.

"Od tih 170 vrsta vrsta već je zaštićeno šest. Najveću kategoriju zaštite ima žuti lokvanj, to je strogo zaštićena vrsta, i njeno stanište je jedno od retkih u Srbiji. Vrlo je značajno da ga sačuvamo ovde jer je to nasleđe prošlosti", kaže Mirjana Petrović, naučni saradnik Instituta za krmno bilje Kruševac.

Velike količine otpada pretnja su zaštićenom području, kojim upravlja JKP Kruševac. Projektom uklanjanja divljih deponija, za koji su država i grad ove godine izdvojili 3 miliona dinara, iz specijalnog rezervata "Osredak" biće uklonjeno oko 1.000 kubika smeća, a do kraja leta i divlje deponije sa još devet lokacija u Kruševcu i okolini.

"Grad Kruševac je jedan od retkih koji sa 100 posto svoje teritorije vrši organizovano iznošenje smeća i ne postoje opravdani razlozi da narušavamo prirodu ovako kako je narušavamo. Nadam se da ćemo i ovim projektom, ali i nizom akcija koje sprovodimo mi sami, da u što manjoj meri svedemo i broj od ovih 15-tak deponija na neki najminimalniji broj i da u nekom periodu učinimo sve da ih nestane prosto", kaže Snežana Radojković, direktorka JKP Kruševac.

Na deponiju u Srnju JKP Kruševac svakodnevno doprema 150 tona otpada, godišnje čak 46.000 tona.

Za one koji smeće ne odlažu na za to predviđena mesta, i stvaraju divlje deponije, zakon je predvideo i novčane kazne. Od 10.000 za fizička do 50.000 za pravna lica.

Sudeći po otpadu, koji i dalje ostavljamo svuda oko nas, čini se da su zaprećene kazne niske, baš kao što je i naša ekološka svest.