Pandemijske pouke za zdravstvo u Požarevcu

Zabrana zapošljavanja dovela je do toga da smo pandemiju Kovida 19 prošle godine dočekali sa velikim manjkom lekara i medicinskih tehničara. Domu zdravlja Požarevac godinama nedostaje više od deset lekara. Sa 79 novoprimljenih, prvi put je broj zaposlenih na optimalnom nivou.

Kada je prošlog marta pandemija  postala realnost i u Srbiji, prva misao dr Predraga Kitanovića,koji je do tada bio profesor u Srednjoj medicinskoj školi, bila je da se javi u požarevački Dom  zdravlja. Već sutradan bio je volonter koji je lečio pacijente, a danas je stalnozaposleni lekar kojeg pacijenti biraju.

"Naša generacija, uključujući starije i iskusne kolege, radili smo ono što smo učili iz knjiga, na osnovu toga smo davali inpute kako da izgleda terapija kovid pacijenata. Iskustvo je sada,kad gledam, neprocenjivo," kaže sada doktor Predrag Kitanović.


Dr Ana Stuarnig se na poziv Ministarstva zdravlja doselila iz Nemačke, čim su okolnosti to dozvolile. Mogućnost da pomogne svojoj zemlji i ugovor na neodređeno doprineli su njenoj odluci da je ipak Srbija najbolje mesto za nju. "Oseećaj je divan," kaže doktorka Ana, " ja to vidim veoma inspirativno i vidim sebe kao veoma uspešnu u daljoj karijeri u Srbiji."


Dom zdravlja Požarevac je pandemiju dočekao sa manjkom od bar 10 lekara, što je godinama ometalo organizaciju. Tokom dve godine, na razne načine zaposleno je 79 ljudi, među kojima je 14 lekara i 30 medicinskih  sestara. Mnogi su već u stalnom radnom odnosu, a za ostale se čeka prva  pravna prilika.

" Svi realno imaju šansu da ostanu na neodređeno, samo je pitanje  vremena kada će ko otići u penziju, kada će ko promeniti mesto boravka, otići u svoje mesto ili imati neki drugi motiv da se uprazni mesto". objašnjava direktorka DZ doktorka Snežana Stojković.

Tokom vanredne situacije, određeni broj zdravstvenih radnika finansirao je i Grad Požarevac. To potvrđuje i Bojan Dinić, član Veća za zdravstvo. "Imali smo tada pravni osnov oko izjašnjenja našeg odeljenja za budžet i  finansije i to je trajalo od decembra do kraja juna. Osim toga, pomogli smo i Opštu bolnicu Požarevac, ne u ljudstvu, nego u opremi."


Ispostavlja se da je država tek u krizi uvidela nedostatke i zato sada  treba u zdravlju graditi sistem koji će nas čuvati od bolesti. A sistem su ljudi.