Zavolite narodnu poeziju, možda ćete otkriti koliko ste kreativni

Nastavnica srpskog jezika i književnosti Olgica Spasojević iz OŠ "Petar Leković" u Požegi, osvojila je prvo mesto na konkursu „Magija je u rukama nastavnika". U konkurenciji sedam stotina radova, kao najkreativniji čas nastave na daljinu izabrana je njena video-igra o Marku Kraljeviću.

Narodnu poeziju nije bilo lako približiti učenicima ni u prethodnom veku, a pogotovo generacijama u vremenu digitalizacije.

" Zahteva razumevanje sveta i života kakav više ne postoji," objašnjava Olgica Spasojević, "zaista nije lako tumačiti narodnu poeziju učenicima ni u redovnim okolnostima. Zato smo mi pribegli igri kao nastavnoj metodi, jer igra uvek obezbedi veću motivisanost učenika, obezbedi da učenici budu angažovani, da se više zainteresuju za gradivo, da ga lakše usvajaju i da ga bolje pamte."

Zajedno sa učenicima napravila je video igru o Marku Kraljeviću "More Marko",  proces rada je bio organizovan na principima projektne nastave.

Nastavnica Olgica Spasojević je i ranije pokazala kreativnost i u projetkima škole na međunarodnom nivou. Jedan od njih je i pesma Evrovizije za osnovce. 

Dragan Perišić, direktor  škole, kađe da je to prezentacija Srbje ali i Požege! Visoke ocene daje i radu tima za međunarodnu saradnju sa univerzitetima iz Velike Britanije,  Španije, sa udruženjima  iz Belgije, Turske i Portugalije.

Varošica Požega krije u sebi velike kreativne potencijale. Oni bi mogli da budu primer kako ljubavlju prema profesiji nastavnik može učenike motivisati da uče narodnu poeziju.