Obnova svilare u Pančevu

Pre više od 250 godina Pančevo je bilo poznato po svilarstvu, a ozbiljna proizvodnja je počela 1900. godine kad je izgrađen kompleks svilare na levoj obali Tamiša u kojoj je 150 radnika godišnje proizvodilo i do 17.000 kilograma svile koja se prodavala u Lionu i Beču. Ovaj objekat koji je izuzetno zmnačajan za grad posle mnogo decenija propadanja, počeo je da se obnavlja.

U Banatu je 1758. godine postavljen prvi nadzornik svilarstva čime je počela industrijska proizvodnja svile, a Bečki dvor je finansirao njen razvoj. Prva otkupna stanica otvorena je u Pančevu 11 godina kasnije, a razvoju ove privredne grane doprinosili su i tadašnji zakoni koji su podsticali proizvodnju svile:

Svaka graničarska kuća morala je na svom imanju da ima 20 dudova , mladi pre venčanja takođe su morali da zasade određeni broj duduva, a postojala je i smrtna kazna za svakog ko bi posekao stablo ovog voća.

Proizvodnja svile novi uspon doživljava krajem 19. veka i Banat i Bačka postaju vrlo brzo najveći proizvođači svile u Ugarskoj, što je zahtevalo i proširenje kapaciteta.

Zato je 1900. godine otvorena fabrika na Tamišu sa velikom predionicom, magacinom, sušionicom sirovih čaura, skladištem za fermentaciju i glavnom stanicom za proizvodnju semena svilenih buba.

Glavni objekat je danas veoma značajan zbog svoje konstrukcije. U prizemlju su betonski i čelični stubovi na kojima je ugravirana godina izgradnje, a na spratu je jedinstven prostor sa specifičnim krovom i oblikom prozora.

"Na spratu je trougana čelična rešetka koja je postavljena 1899. godine kad je ovaj kompleks građen i koja je među prvima u svetu postavljena, čak i godinu dana pre zvanične prezentacije ovakve vrste konstrukscije na Pariskoj izložbi za Ajfelovu kulu", kaže Jasmina Vujović,v.d. direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu.

Kompleks je proglašen za spomenik kulture 2013. godine i posle dve neuspešne privatizacije novi vlasnik je sprečio dalje propadanje objekata i fasade koja ima odlike eklektične arhitekture.

"Uspeli smo da sačuvamo u potpunosti sam objekat i mislim da će to sve zaživeti za par godina i Pančevci će biti oduševljeni sa tim objektom i prostorom oko njega", navodi Srđan Mišurić, arhitekta "Adekom grupe" iz Pančeva.

Sve specifičnosti ovog kompleksa su sačuvane,ali biće promenjena njegova namena i levu obalu Tamiša uskoro će krasiti jedan ugostiteljski objekat.

broj komentara 0 pošalji komentar