Radne navike da, zloupotreba dečjeg rada ne

U svetu i kod nas obeležava se Dan borbe protiv dečjeg rada. Više od 100 miliona devojčica i dečaka širom sveta radi najteže poslove u skladištima, rudnicima i fabrikama, rizikujući, ne samo zdravlje već i živote. Najstrašniji oblici dečjeg "rada" jesu prostitucija, prosjačenje, rasturanje droge. I u Srbiji su zabeleženi brojni slučajevi iskoršćavanja dece.

Iako u našoj zemlji postoje zakoni, koji ne dozvoljavaju zapošljavanje mlađih od 15 godina, prosjačenje, poljoprivredni, gradjevinski ili poslovi pranja automobilskih stakala na semaforima, pa čak i kriminalitet i prostitucija, realnost su velikog broja mališana tog uzrasta. U seoskim sredinama roditelji ne poriču da zahtevaju pomoć svojih naslednika.

"Deca moraju da rade,čujem sada neki zakon donose za decu, pa ne može da se štiti dete", smatra jedan otac., a drugi dodaje: „Mora da postoji radna navika da postoji od malena, jer ako nema dete radnu naviku, nema od toga ništa, nikakav čovek ne može da bude."

Stručnjaci ukazuju da je ovaj dan veoma važan za jačanje svesti o ovom sve aktuelnijem problemu.

"U tom smislu je i ovaj dan osnovan da se podigne svest na viši nivo, šta je to što bi bili oblici rada i to upravo ti opasni oblici rada, koji su nedozvoljivi i koji u stvari vode degradiranju te ličnosti i mislim da na taj način ne možemo ni da radčunamo da će sutra to dete postati jedamn odgovoran čovek i neko ko će biti mentalno zdrav.Trebalo bi da stalno razmišljamo o tome: da radne navike i uvek, da dete znači bude uključeno u poslove porodice, a da znači budemo osetljivi i da reagujemo ako vidimo da je bilo koje dete u situaciji da je eksploatisano", objašnjava Valerija Živković, psiholog.

U Srbiji ne postoje precizni podaci o radnoj zloupotrebi mladje populacije, najvidljiviji oblik svakako je prosjačenje, a najteži oblik je trgovina decom,koja je povezana sa prostitucijom i seksualnim iskorišćavanjem najmlađih.

broj komentara 0 pošalji komentar