Da li smo se uzeli u pamet ili nam je samo palo na pamet da Tito nije pogrešio

Predlozi „na“ i „u“ ukazuju na površinu odnosno unutrašnjost nečega na čemu se ili u čemu nešto dešava.

PALE.U Palama se nalazi pravoslavna Crkva uspenja Presvete Bogorodice osnovana početkom 20. veka, kao i rimokatolička Crkva Svetog Josifa na Palama“, saznajemo na jednom portalu.

Kako sad: u Palama ili na Palama?

U Palama se, naravno, može reći. Neko živi u Beogradu, Novom Sadu, pa i u Palama. Predlog „u“ označava mesto u unutrašnjosti, u granicama.

A predlog „na“ kaže da se nešto nalazi na gornjoj površini (na krovu), na izlazu odnosno ulazu, na početku i kraju nečega, na spoljašnjoj strani (muva na zidu) ili na nekoj visini.

Zato gramatike obično dodaju da „ako se grad nalazi na nekom uzvišenju“, onda se može upotrebiti i predlog „na“.

Ako neko može da živi na Cetinju podno Lovćena, može i na Palama, tu je Jahorina.

Mislim da Paljani kažu da žive na Palama.

PALIĆ. Da li ste videli Vodotoranj na Paliću? Ako niste, trebalo bi. Ali zašto sada kažemo – na Paliću?

Pale su u planinskom predelu, pored skijaških terena na Jahorini, dok je Palić u Panoniji, a tamo je sve ravno.

Ali gramatike kažu da i ako se grad nalazi „blizu neke vode po kojoj nosi ime“, može imati i predlog „na“. Zato se kaže „živi na Rijeci“.

A Palić je pored Palićkog jezera.

INSTITUT. Na portalu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ nalazimo spisak „odeljenja na Institutu za majku i dete“. I ovde imamo predlog „na“.

Institucije u srpskom jeziku u lokativu (kao i akuzativu) imaju predlog „u“: u biblioteci / crkvi / pozorištu...

Ali ako je reč o visokim školama, kulturnim ustanovama i uopšte mestima koja imaju „visok značaj“ za čoveka, može se javiti i predlog „na“.

Kako je rekla profesor Duška Klikovac, „reč o metafori pomoću koje se ono što je važno ili prestižno konceptualizuje kao visoko“.

„Institucije koje daju 'visoko' obrazovanje ili koje se 'visoko' vrednuju konceptualizuju se kao izdignute u odnosu na nivo kojim se čovek uobičajeno kreće.“

Zato se može reći „na institutu“. Ali na sajtu Instituta za srpski jezik SANU stoji da se „danas u Institutu realizuje pet projekata i jedan potprojekat“.

Pa zar srbisti ne znaju? Nije to u pitanju, reći „u institutu“ je u skladu s tradicijom njihovog instituta, koju oni čuvaju.

PAMET. U literaturi se često ističe razlika u odvojenom pisanju „na pamet“ (gde?), kao u primeru „palo na pamet“, i spojenom – „napamet“, naizust (kako?): „nauči napamet“.

Ali Rečnik Matice srpske donosi primer i s predlogom „u“: „uzmi se (dobro) u pamet“ u značenju dobro promisli.

VLADA. „Predlog zakona o sportu utvrđen na Vladi“, glasi naslov na jednom portalu.

Ovde se misli na zasedanje Vlade, te je tako i trebalo reći: na zasedanju / sednici / sastanku Vlade.

I konstrukcija „na Vladi“ je moguća, ali u drugom značenju: „na Vladi“ je odgovornost.

„Ništa nisu bolji ni ostali njihovi kompanjoni u današnjoj vladi“, istakao je Josip Broz Tito u jednom govoru.

Može i predlog „u“: „u Vladi“ se održavaju sednice ili konferencije za novinare, a ponekad „u Vladi“ možemo očekivati promene.

Pa i konstrukcija „u (današnjoj) vladi“ je korektna, Tito ne greši.

broj komentara 0 pošalji komentar