Žalbeni postupak Mladiću, Tužilaštvo traži osudu i za šest opština

Tužilaštvo Mehanizma za krivične sudove u Hagu predložilo je sudijama žalbenog veća Mehanizma da usvoje njegovu žalbu i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića proglase krivim po još jednoj tački optužnice po kojoj je prvostepenom presudom bio oslobođen.

Mladić je bio oslobođen samo za genocid u šest bosanskih opština, dok je po devet drugih tačaka optužnice proglašen krivim i osuđen na najtežu kaznu - doživotni zatvor.

Tužilaštvo smatra da je Mladić kriv i za genocid nad muslimanima u opštinama Foča, Kotor Varoš, Ključ, Prijedor, Sanski Most i Vlasenica 1992. godine.

Na današnjoj raspravi osporavalo je žalbene navode Mladićevih advokata koji su juče tri sata pobijali prvostepenu presudu ukazujući na njene nedostatke.

Predstavnica Tužilaštva je pored ostalog rekla da su Mladić i Radovan Karadžić u udruženom zločinačkom poduhvatu imali cilj da eliminišu muslimane sa određenih teritorija, progonima, prinudnim isljenjem, ubijanjem...

Mladićevi advokati u utorak su zatražili od žalbenog veća da se on oslobodi od optužbi, tvrdeći da je pretresno veće Haškog tribunala, koji je nasledio Mehanizam, pogrešilo kada je Mladića proglasilo krivim jer nije uzelo u obzir validne, neposredne dokaze koji potvrđuju da nije kriv za optužbe za koje se tereti.

Mladić će se sudijama obratiti danas na kraju usmene rasprave, a za svoje izlaganje imaće na raspolaganju 10 minuta.

Žalbeno veće može prvostepenu presudu da potvrdi u celosti, da je u nekom delu preinači ili da je ukine i naloži novo suđenje.

U prvostepenoj presudi pretresno veće Haškog tribunala je zaključilo da je Mladić zločine počinio svojim učešćem u četiri udružena zločinačka poduhvata.