Vrhovni sud o žalbama Aleksandra Medića

Održana javna sednica Vrhovnog suda po žalbama na presudu nekadašnjem pripadniku paravojne formacije "Škorpioni" Aleksandru Mediću. Medić je osuđen na pet godina zatvora zbog pomaganja u ubistvu šestoro muslimana kod Trnova, u Bosni i Hercegovini, 1995. godine.

Vrhovni sud Srbije danas je održao javnu sednicu po žalbama na presudu nekadašnjem pripadniku paravojne formacije "Škorpioni" Aleksandru Mediću, koji je osuđen na pet godina zatvora zbog pomaganja u ubistvu šestoro muslimana kod Trnova, u Bosni i Hercegovini, 1995. godine.

Odluka Suda će biti doneta naknadno na nejavnoj sednici.

Za ubistvo šest muslimanskih civila u mestu Godinjske bare kod Trnova, jula 1995. godine, osuđeni su pripadnici "Škorpiona" Slobodan i Branislav Medić na po 20 godina zatvora, Pero Petrašević, koji je jedini priznao krivicu, na 13, Aleksandar Medić na pet, a Aleksandar Vukov je oslobođen optužbi.

Njih je osudilo Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, u aprilu 2007. godine, a odlukom Vrhovnog suda Srbije, od 13. juna 2008. godine, presuda je potvrđena Slobodanu Mediću, Petraševiću i Vukovu, dok je Branislavu Mediću kazna smanjena na 15 godina.

Aleksandru Mediću prvostepena presuda je ukinuta i vraćena prvostepenom sudu na ponovno suđenje, a u ponovljenom procesu njemu je izrečena ista kazna od pet godina zatvora.

Na današnjoj javnoj sednici Vrhovnog suda, sudija izvestilac Dragomir Milojević je obrazložio presudu, tok sudskog postupka i dokaze koji su izvedeni na glavnim pretresima, ukazavši da se prvostepena presuda za Aleksandara Medića zasniva na izjavama svedoka i video snimka egzekucije.

Milojević je obrazložio i žalbu Tužilaštva za ratne zločine Srbije u kojoj se iznosi stav da prvostepeno sudsko veće nije trebalo Aleksandru Mediću da izrekne "kaznu na granici zakonskog minimuma" i predlaže se da mu se izrekne stroža kazna.

Sudija izvestilac je obrazložio i žalbu Medićevog branioca advokata Željka Fajfrića, u kojoj se iznosi stav da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio činjenično stanje, da nije bilo dokaza o krivici njegovog branjenika i predložio da Vrhovni sud donese oslobađajuću presudu.

Aleksandar Medić je rekao da "stvarno nije znao, dok nije počelo streljanje", tvrdeći da "da sam znao da će biti streljanje ne bih pošao".

broj komentara 0 pošalji komentar