Čitaj mi!

EK: Rast privrede u Srbiji u 2021. godini viši od rasta u EU i Evrozoni

Evropska komisija je u okviru svoje Jesenje ekonomske prognoze za 2021. godinu predvidela rast BDP u Srbiji od 6,7 odsto za 2021. godinu.

U pitanju je značajno poboljšanje u odnosu na Prolećnu prognozu Komsije, koja je za Srbiju predviđala rast od 5,3 odsto BDP u 2021. godini.

Ovom prognozom, Srbija za 2021. godinu ima bolje projekcije rasta BDP u odnosu na EU i Evrozonu za koje je predviđen rast od pet procenata.

Komisija za 2022. godinu predviđa privredni rast Srbije od 4,3 odsto BDP, što je na istom nivou kao i predviđeni rast privreda EU i Evrozone, ali i poboljšanje u odnosu na Prolećnu prognozu koja je za Srbiju projektovala rast od 4 odsto BDP u 2022 godini.

Za 2023. godinu EK projektuje rast Srbije od 4,3 odsto BDP u odnosu na 2,5 odsto u EU.

Prema proceni EK, javni dug Srbije će u 2021. godini iznositi 58,1 odsto BDP, dok se za 2022. godinu projektuje vrednost od 56,3 odsto BDP, što su vrednosti ispod kriterijuma Mastrihta.

Za 2023. godinu Brisel projektuje dalje samanjenje javnog duga Srbije na 54,1 odsto BDP.

EK predviđa da će stopa nezaposlenosti u 2021. godini u Srbiji iznositi 10,7 odsto, dok se za 2022. godinu očekuje dalji pad i vrednost od 10 odsto.

Za 2023. godinu se projektuje stopa nezaposlenosti od 9,2 procenta.

Komisija je u jesenjim prognozama takođe povećala projekcije ekonomskog rasta zemalja u regionu.

Za Hrvatsku sada predviđa rast u ovoj godini od 8,1 posto u odnosu na prolećnu prognozu od 5 procenata, za Slovenije projektuje rast od 6,4 odsto (ranije predviđano 5,5 odsto), za Crnu Goru 10,7 odsto (ranije 7,1 odsto), a Severnoj Makedoniji prognozira ekonomsku ekspanziju od 4 posto (ranije 3,7 odsto).

Komisija je takođe podigla procene rasta za Albaniju na 4,7 procenata sa ranije očekivanih 4,0 posto i za Tursku na 9,0 procenata sa 5,2 odsto koliko je prognozirala proletos.

Što tiče globalnog privrednost rasta, EK je blago podigla projekciju za ovu godinu sa ranijih 5,6 na 5,7 procenata. U jesenim prognozama je znatno poboljšala stopu rasta BDP-a Velike Britanije, na 6,9 odsto sa ranije procenjenih 5 posto, kao i Rusije na 3,9 odsto u odnosu na prolećnu projekciju od 2,7 procenata.

Nasuprot tome, Komisija očekuje manji rast SAD u 2021. od prvobitno prognoziranog. EK sada smatra da će američka privreda zabeležiti stopu rasta od 5,8 procenata u ovoj godini naspram 6,3 posto, koliko je prognozirala u prolećnom izveštaju o ekonomskim izgledima, dok je projekciju za Kinu zadržala na nepromenjenom nivou od 7,9 posto.