Neophodna podrška socijalnim preduzećima

U Srbiji posluje više od 1.100 socijalnih preduzeća u kojim radi više od 10.000 ljudi. Zapošljavaju one koji do posla najteže dolaze – starije od 50 godina, žene žrtve porodičnog nasilja, mlade sa intelektuelnim poteškoćama, osobe s invaliditetom. Preduzetnički duh im ne nedostaje, ali nedostaje Zakon o socijalnom preduzetništvu i podrška da bi se održali na tržištu i bili konkurenti.

Iako smo na pragu proleća, u Vlasotincu se još kuva ajvar. Poslovna godina, za socijalno preduzeće "Ruža", uspešnija je od prethodne.

"Radimo i praznikom i subotom i nedeljom, zavisi od narudžbine, tako da smo stalno u poslu i za nas nema odmora. Još to nije firma koja stoji na zdravim nogama, još uvek nam je potrebna pomoć sa strane, s obzirom da fali taj zakon o socijalnom preduzetništvu i te subvencije koje bi trebalo da dobijemo od države. Zato svake godine koristimo pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje kroz javne radove", kažu u socijalnom preduzeću "Ruža".

Socijalna preduzeća šansa su za sve one kojima je pronalaženje posla gotovo nemoguća misija. Bez podrške ta preduzeća teško opstaju u tržišnoj utakmici. 

"U iščekivanju zakona o socijalnom preduzetništvu, ono na čemu je neophodno da radimo u narednom periodu to je pre svega podizanje svesti o značaju socijalnih preduzeća, zatim da radimo na njihovom umrežavanju, na promovisanju primera dobre prakse kao i na unapređenju izvora finansiranja socijalnih preduzeća, jer za sada ona se finansiraju najčešće iz nevladinog sektora, donacija i programa", objašnjava direktorka Sektora preduzetništva u PKS Branislava Simanović. 

Dodaje da bi bilo dobro kada bi u određenom trenutku sva preduzeća koja posluju na ovaj način dobila konkretnu pomoć od države u vidu grantova subvencija.

"Recimo da se za dve godine zapošljavanja invalida ne plaća penziono i socijalno ili da se dobije za neku vrstu opreme ili opet na neki drugi način da podsticaj tim preduzećima", kaže Simanovićeva. 

Predlozi su i da država pomogne konkurentnost socijalnih preduzeća realnim ekonomskim stimulansima.   

"A to je intervencija u sferi PDV-a, umanjenje PDV-a za te ljude koji se bave socijalnim preduzetništvom, ukidanje svih poreza i doprinosa sem za zdravstveno i penziono osiguranje, pozitivna diskriminacija kod učešća na javnim nabavkama. Mislim da smo zreli, državna kasa je spremna da podrži jednu takvu inicijativu i otvaranje jednog potpuno novog trećeg sektora privređivanja", smatra ministar u Vladi Srbije Milan Krkobabić. 

U Evropi socijalno preduzetništvo koriste za smanjenje nezaposlenosti. U tom sektoru radi više od 14 miliona ljudi a njegovo učešće u BDP-u je oko 10 odsto, u Srbiji tek 0,2 procenta. 

broj komentara 0 pošalji komentar