Čitaj mi!

Inicijativa za inkluziju - posao dobilo oko 800 ljudi

Oko 800 ljudi dobilo je posao kroz projekat "Inicijativa za inkluziju", za zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Od 2017. godine, Vlada Nemačke i GIZ uložili su bespovratno tri i po miliona evra.

Neki su perspektivu videli u pokretanju sopstvenog posla. U Novom Pazaru, osnovano je 19 preduzeća - 17 i dalje posluje.

"Mladi ljudi koji su došli iz Nemačke, koji su tražili u fazi dva sredstva da otpočnu svoj biznis, da ga ojačaju, u fazi tri su se pojavili kao poslodavci da traže da preuzmu radnike, odnosno da otvore radno mesto za nekog novog", kaže Fevzija Murić iz Gradskog veća Novog Pazara.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk navodi da ima projekata koji su malo važniji, jer se radi sa ljudima kojima je pomoć najpotrebnija i koji se nalaze u društvenim uslovima koji svakako nisu podsticajni za njihov razvoj.

Ideja na lokalu ima, ima i potencijala. U GIZ-u kao problem vide održivost poslova.

"Imao sam prilike da vidim da nažalost efekti realizovanih projekata počinju polako da nestaju i da rezultata posle nekog vremena više nema", kaže Mihael Engel, vođa na programu "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji".

Sofija Osmanović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava ističe da nije cilj da ovo bude neko projektno angažovanje i da traje samo dok traje projekat, već da se visokoobrazovani Romi i Romkinje integrišu u proces državne uprave, da postanu pravi državni službenici i da imaju posao na neodređeno vreme.

Tokom proteklih pet godine ulagalo se u seoski turizam, socijalno preduzetništvo, usluge, osnivana su porodična preduzeća...

Šansu za posao dobili su i povratnici iz inostranstva i tražioci azila.