Čitaj mi!

Kada zgrada počne da tone, ko je (ne)nadležan

Priča o soliteru u bloku 62 čiji stanari strahuju za svoju bezbednost zbog pukotina na delu zgrade našla se u svim medijima. Čija je odgovornost kada se tako nešto dogodi i ko treba da reši problem.

Pucali su i zidovi u stanovima, ali tek kada su primetili da se jedan deo betonske ograde u prizemlju potpuno odvojio, stanari solitera broj 102 u Ulici Jurija Gagarina,u bloku 62 na Novom Beogradu, uplašeni za svoju bezbednost, problem su prijavili upravniku, a on "Gradskom stambenom".

Ekipe su izašle na teren i poduprle zid drvenim gredama kako se ne bi srušio, ali to je samo privremeno rešenje.

"Ja mislim da ima preko 10 godina da su se počeli zidovi polako razdvajati", kaže Slavko Tomanić, stanar i dodaje da komšije krpe, zovu alpiniste, pa onda oni to spolja zaptivaju.

"Od sleganja pucaju zidovi, stavi se rabic žica, prekreči se i to se popunjava tako", kaže Zoran Andromak, stanar.

Da bi problem statitke zgrade bio rešen, kako smo saznali u Sekretarijatu za inspekciju grada Beograda, stambena zajednica prvo mora da angažuje veštaka građevinske struke koji bi utvrdio uzrok, stepen i obim oštećenja i predložio mere.

U Gradskom stambenom kažu da oni nisu nadležni za projektantske usluge, tako da stanari moraju sami o svom trošku da angažuju neku kuću koja je za to licencirana. To je za njih veliki izdatak.

"Znači 44 godine izdvajamo sredstva, za šta su korišćena, zašto ne možemo da ih koristimo za ovakve stvari. Dobili smo ponudu za stepenište za 1.500 evra, uradite i skinite sa našeg računa, a oni kažu - ne možemo, moraju stanari sami da skupe, znači to je nonsens apsolutni", rekao je Zoran Andromak, stanar.

"Od njih sam dobio negativan odgovor da mi to moramo sami da odradimo i da to nije u njihovoj nadležnosti, tako da se vrtimo u krug", kaže Branko Čuković, upravnik iz redova stanara.

Detaljno istraživanje 

Da li se zgrada zaista sleže i zbog čega, moguće je utvrditi jedino detaljnim istraživanjem, koje moraju da sprovedu stručnjaci, kažu na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Za ovakvo istraživanje i izradu projekta potrebna su tri meseca.

"Treba osmisliti plan terenskih istraživanja sa ciljem da se upravo dobija što više informacija vezano za uzroke koje smatramo da su mogući i da se zapravo rekonstruišu događaji koji su doveli do sleganja, znači u tom trenutku kada smo utvrdili šta je neposredan uzrok onda je moguće osmisliti najadekvatniju inženjersku meru", kaže doc. dr Veljko Pujević, Građevinski fakultet u Beogradu. 

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu još kažu da su se 70-ih godina na Novom Beogradu gradile izuzetno kvalitetne zgrade. Međutim, pre jedne decenije, ova zgrada imala je 18 spratova, a sada ima 20, pa jedan od uzroka može da bude i nestručna nadogradnja.