Čitaj mi!

Dramatično kršenja prava devojčica na internetu, jedna od četiri prijavljuje uznemiravanje

U Srbiji je pokrenuta kampanja "Tvoje telo je tvoje! I na netu i u stvarnom svetu!", koja ima za cilj da podigne svest o nasilju na internetu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe za RTS da su devojčice izložene dramatičnom kršenju ljudskih prava na internetu. Direktor Populacionog fonda UN za Srbiju Džon Kenedi Mosoti ukazuje da su kazne za zlostavljače slabe.

Na inicijativu Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, u Srbiji je pokrenuta kampanja pod sloganom "Tvoje telo je tvoje! I na netu i u stvarnom svetu!".

Cilj kampanje, koja zvanično počinje 17. novembra, podizanje je svesti o tehnološki olakšanom rodno-zasnovanom nasilju i njegovim posledicama.

Kampanja BodyRight poziva donosioce odluka da poboljšaju mehanizme zaštite i mrežu podrške žrtvama, kao i da digitalno nasilje stave u zakonske okvire.

"Slab zakonski okvir" 

Džon Kenedi Mosoti, direktor Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, objašnjava za RTS da će kampanjom BodyRight pokušati da obezbede da svi, ne jedino žrtve, preuzmu kontrolu nad autonomijom svog tela.

"Ima mnogo kršenja prava na ljudsko telo, posebno u digitalnom prostoru. BodyRight će pokušati da obezbedi zaštitu od digitalnog nasilja, posebno za žene, ali u suštini za sve. Počiva na konceptu autonomije tela. Svaki pojedinac ima vlasništvo nad svojim telom", ističe Kenedi Mosoti.

Naglašava da je cilj da kršenje ljudskih prava na internetu budu kažnjeno. "Te kazne su sada slabe, kao i zakonski okvir. Žrtve nisu adekvatno zaštićene", navodi Kenedi Mosoti.

Navodi i da je cilj kampanje da ljudi, poput autorskih prava za muziku, budu zaštićeni na internetu.

"U svetu, 85 odsto žena prijavilo je da je bilo svedok digitalnog nasilja, a skoro 40 procenata je doživelo nasilje. U Srbiji, prema poslednjem istraživanju, više od 78 odsto ispitanica se ne oseća bezbedno u digitalnom okruženju, a više od 50 odsto njih, doživelo je digitalno nasilje", ukazuje Kenedi Mosoti.

"Žene više izložene nasilju" 

Brankica Janković kaže da je brz razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija stvorio nove, ali i olakšao stare načine za rodno zasnovano nasilje.

"Devojčice su češće izložene dramatičnom kršenju ljudskih prava: ne samo prava na privatnost, već i na telesnu autonomiju, integritet i identitet u krajnjem slučaju. Sada se može vršiti i diskriminacija, ali i nasilje na društvenim mrežama", navodi Jankovićeva.

Prema njenim rečima, jedna od četiri devojčice prijavljuje da je bila izložena seksualnom uznemiravanju ili uhođenju.

"Procena je da su žene 27 procenata više izložene riziku od ovakve vrste nasilja. Nikako ne treba zaboraviti u kojoj meri su ugroženi i mladići i muškarci", naglašava poverenica.

Ukazuje da nasilje na internetu ima opasne posledice, podsećajući na nedavni slučaj kada je mladić iz Laktaša izvršio samoubistvo zbog umreženog zlostavljanja na internetu.

"Ako to budemo ignorisali, možemo da se suočimo sa ozbiljnim posledicima", upozorava poverenica Brankica Janković.