Čitaj mi!

Direktor "Narodnog fronta": Svako neprofesionalno postupanje sa pacijentkinjama biće sankcionisano

Dvesta žena obratilo se početkom godine advokatkinjama koje su na osnovu njihovih iskaza sastavile izveštaj o akušerskom nasilju u Srbiji, a u kojem se nalaze i preporuke nadležnim organima. Reakcije, kažu, nije bilo. Internet portalu RTS-a se, na zahtev za komentar, zasad odazvao samo direktor "Narodnog fronta".

Izveštaj o akušersko-ginekološkom nasilju tri advokatkinje su objavile 20. septembra 2022. godine, na osnovu iskaza 200 žena.

Prema tom izveštaju, najviše slučajeva nasilja doživele su žene koje su se porađale u GAK "Narodni front", Klinici u Višegradskoj, kao i u novosadskoj "Betaniji" i u porodilištu u okviru Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Jedna od advokatkinja koje su radile na sastavljanja ovog izveštaja Ivana Soković Krsmanović rekla je da ih nijedna nadležna institucija nije kontaktirala, niti ih je obavestila da je bilo reakcije i da li je neko od nadležnih organa postupao po službenoj dužnosti. Nažalost, izostanak reakcije je očekivan, rekla je Ivana Soković Krsmanović.

Internet portal RTS-a je tim povodom kontaktirao sa ova četiri porodilišta i Ministarstvom zdravlja pre nedelju dana, poslavši im link na objavljeni izveštaj. Odgovor je stigao samo od direktora "Narodnog fronta" prof. dr Željka Mikovića. 

"Uvidom u dostavljeni izveštaj, uz posebno posvećenu pažnju na subjektivni i/ili objektivni doživljaj porodilja iz svih navedenih porodilišta koja se pominju u izveštaju, imam puno razumevanje i osuđujem svaku vrstu neprofesionalne komunikacije sa pacijentom, kao i neprofesionalno ponašanje i podržavam pacijentkinje da isto prijave Direktoru, Pravnoj službi klinike ili Zaštitniku prava pacijenata", naveo je prof. dr Miković.

Istakao je i da su lekari u obavezi da budu dosledni u postupanju po medicinskoj doktrini, gde je dobrobit pacijenta na prvom mestu.

"To u akušerstvu, ograničava moguće kompromise sa željama pacijentkinja, a svaka neprofesionalna komunikacija ili neprofesionalno postupanje, prijavljeno ili prepoznato u dnevnom radu, biće sankcionisano u skladu sa Zakonom", naveo je prof. dr Miković.

U odgovoru koji je RTS dobio od direktora "Narodnog fronta" navodi se i da bi termin "akušersko nasilje" trebalo precizno medicinski-pravno definisati, jer je odgovornost koju povlači neutemeljena upotreba ovog termina velika i preti da od lekara i medicinskog osoblja na jednoj i pacijenata na drugoj strani napravi suprotstavljene strane, što oni nisu.

U ovoj godini je dosad podneto pet prigovora porodilja, prethodne ih je bilo šest, a 2020. pet. U "Frontu" ističu da je direktor povodom svih prigovora preduzeo radnje za koje je ovlašćen. 

Potrebno osnažiti žene da prijave svaki vid nasilja

Advokatkinja Ivana Soković Krsmanović ističe da je potrebno, pre svega, osnažiti žene da prijave svaki vid nasilja, uključujući akušersko-ginekološko nasilje.

"Svaka žena koja smatra da je žrtva ovog oblika nasilja može samostalno, ili uz pravnu pomoć advokata da se obrati nadležnim institucijama. Kome i kako će se žena obratiti, zavisi pre svega od načina na koji je nasilje izvršeno, te da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog dela i sa kojim dokazima raspolaže, što se procenjuje u svakom konkretnom slučaju", navodi jedna od autora izveštaja.

Ističe da žene vrlo često ne znaju imena zdravstvenih radnika koji su se nehumano ili nasilno ophodili prema njima - "najčešće se zdravstveni radnici ne predstavljaju, što su u obavezi da učine, tako da u najvećem procentu prijava nisu označena konkretna imena učinilaca."

"U Izveštaju smo zaključili da Republika Srbija mora da sprovede nadzor nad radom ginekološko-akušerskih ustanova, ispita kvalitet medicinskih tretmana, utvrdi uzroke sistemskog akušerskog nasilja, sprovede mere koje dovode do kažnjavanja učinilaca, te da uspostavi saradnju sa svim akterima izvan zdravstvenog sistema koji mogu pružiti pomoć u eliminisanju ovog oblika nasilja", rekla je Ivana Soković Krsmanović.

Prema objavljenom izveštaju, žene su doživljavale šesnaest vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. One su kao nasilje doživljavale i medicinske tretmane (Kristelerov zahvat, epiziotomiju i slično) kada su oni izvršeni bez njihovog pristanka ili uprkos njihovom protivljenju.