Čitaj mi!

Preminula nekadašnja ministarka Bratislava Buba Morina

Nekadašnja ministarka Bratislava Buba Morina preminula je noćas u Nišu u 76. godini.

Bratislava Morina je rođena u Nišu 1947. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a potom Pravni fakultet.

Prvo je radila u tadašnjem Niškom SUP-u, a zatim prelaskom u Beograd radi u Saveznom izvršnom veću.

Početkom osamdesetih prelazi u Prištinu i obavlja poslove u Pokrajinskom komitetu Kosova i Metohije.

Bila je zagovornik opstanka tadašnje Jugoslavije i svoje stavove je artikulisala kroz organizaciju "Pokret žena za očuvanje Jugoslavije".

Rasplamsavanjem ratnih sukoba početkom devedesetih i velikim prilivom ratom ugroženog stanovništva na teritoriju Srbije, Vlada Srbije imenuje je za komesara za izbeglice.

Radila je na zbrinjavanju preko 700.000 prognanih i raseljenih lica. Kasnije je obavljala funkciju ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.

Bila je 1999. godine na funkciji Saveznog ministra za izbeglice i interno raseljena lica i u tom periodu se aktivno bavila dopremanjem humanitarne pomoći Srbiji i SR Jugoslaviji.

Poslednji radni angažman bio je na mestu saveznog poslanika u Skupštini SR Jugoslavije.

Dobitnik je mnogobrojnih priznanja za humanitarni rad od kojih treba istaći nagradu "Melina Merkuri" koja je jedno od najvećih priznanja koje dodeljuje Vlada Grčke.

Iz dva braka ima troje dece - sinove Predraga i Kohana i ćerku Veru.