Čitaj mi!

Fondacija "Slavko Ćuruvija" i Crta najavile pokretanje postupka protiv REM-a zbog dodele frekvencija

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Fondacija "Slavko Ćuruvija" najavili su da će pokrenuti postupke pred nadležnim institucijama protiv REM-a zbog, kako kažu, nepoštovanja Zakona o elektronskim medijima i kriterijuma za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

U saopštenju Fondacije "Slavko Ćuruvija" i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) ocenjuje se da je Savet REM-a danas ponovo dodelio nacionalne frekvencije televizijama "koje godinama unazad ne poštuju ni minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge", što je, kako se navodi, "u više navrata konstatovala i Stručna služba REM-a".

Takvom odlukom, kako kažu, REM je prekršio odredbe Pravilnika kojim je regulisan postupak i kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje.

Pravilnikom je, kako navode, definisano da REM ocenjuje u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola, kao i da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera predviđenih Zakonom.

Fondacija "Slavko Ćuruvija" i Crta ističu da se u izveštajima Stručne službe REM-a o nadzoru emitera "godinama unazad konstatuje da te televizije ne poštuju elaborate na osnovu kojih im je izdata dozvola, da nemaju obavezne programske sadržaje, te da ne ispunjavaju minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge, kao i da im je izrečen niz mera zbog kršenja zakonskih odredbi".