Čitaj mi!

Pašalić: Borbom protiv surovog kažnjavanja čuvamo dostojanstvo svih nas

U Srbiji postoji tendencija unapređenja zaštite prava lica lišenih slobode, kao i sprečavanja torture i drugih oblika zlostavljanja, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.

U saopštenju se navodi da je zaštitnik građana, u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u prvoj polovini ove godine obavio je 43 posete mestima na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode.

Ističe se da je na osnovu obavljenih poseta uputio preko 60 preporuka posećenim ustanovama i resornim ministarstvima radi unapređenja materijalnih uslova u kojima ona borave, kao i unapređenja zdravstvene zaštite i tretmana.

"Prevencija torture i borba protiv surovog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja nisu samo pitanja ispunjenja međunarodnih obaveza Srbije, već garantujući fizički i psihički integritet i dostojanstvo svakog građanina čuvamo dostojanstvo svih nas", naglasio je Pašalić.

Dodao je da posete preventivnog karaktera i kontrola načina postupanja prema licima lišenim slobode u ustanovama zatvorenog tipa imaju poseban značaj u sprečavanju torture.

Naglasio je značaj sprovođenje efikasnih istraga o svim navodima o eventualnom zlostavljanju i izvesnost kažnjavanja počinilaca.

"Jedan od preduslova za poboljšanje položaja lica lišenih slobode u Republici Srbiji je sprovođenje kontinuiranih obuka policijskih službenika o ljudskim pravima i postupanju u skladu sa važećim propisima i standardima", poručio je Pašalić.