Čitaj mi!

Vlada odobrila preraspodelu nerealizovane količine ulja za izvoz po dozvolama za maj

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici dopunjenu odluku o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo kojom se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na predlog Komisije, odobrava preraspodela nerealizovane količine ulja po izdatim dozvolama za maj, a nakon dostavljenog izveštaja Uprave carina o izvozu.

Odluka je doneta kako bi se omogućila realizacija zaključenih urovora, a imajući u vidu da se izvoz iz logističkih razloga odvija otežano.

S obzirom na to da su ti proizvodi i prvobitno bili namenjeni izvozu, ta odluka ne može uticati na snabdevenost domaćeg tržišta, saopštila je Kancelarija Vlade za saradnju s medijima. 

S obzirom na to da je Srbija, kao i mnoge druge zemlje, suočena sa sve većim izazovima zbog zagađenja i klimatskih promena, članovi vlade doneli su odluku o obrazovanju Međuresorne radne grupe za reformu javnih finansija radi ostvarivanja ciljeva "zelene agende".

Osnivanje Radne grupe predstavlja korak dalje ka ostvarivanju zelenijeg, efikasnijeg i manje ugljenično intenzivnog razvoja.

Međuresorna radna grupa baviće se razmatranjem ključnih instrumenta i budžetskih rashoda za proširenje polja primene javnih politika u cilju ostvarenja "zelenog i efikasnog razvoja".

Takođe će analizirati i mogućnosti za korišćenje tehničke podrške koju nude bilateralni i multilateralni razvojni partneri.

Zeleni program saradnje nauke i privrede 

Na današnjoj sednici data je saglasnost na Program Razvoj - "zeleni" program saradnje nauke i privrede, koji se ubraja u jedan od programa od javnog interesa za Republiku Srbiju.

Program će se realizovati putem naučno-istraživačkih projekata i imaće za cilj praktičnu podršku saradnji nauke i privrednog sektora, zasnovanoj na korišćenju raspoloživih naučnih potencijala i finansiranju istraživačkih projekata, kao i primenu njihovih rezultata na dalji razvoj društva i privrede u celini. Ta podrška, kako se navodi, imaće značajnu ulogu u rešavanju vitalnih problema društva i uvođenju mladih istraživača u naučno-istraživački rad, kao i na jačanje profesionalnih kapaciteta naučno-istraživačkih ustanova i stvaranje novih projektnih timova.

Takođe, na ovaj način pružiće se podrška održivom razvoju i podizanju nivoa kvaliteta životne sredine rešavanjem problema koji dovode do neželjenih klimatskih promena, zagađenja životne sredine, gubitka biodiverziteta i neodrživog korišćenja prirodnih resursa. Istovremeno omogućiće se bolje praćenje, izveštavanje i sprečavanje zagađenja vazduha, vode, zemljišta i proizvoda široke potrošnje.

Usvojen program Prizma Fonda za nauku 

Kao program od javnog interesa, usvojen je i Program Prizma Fonda za nauku Republike Srbije, kojim se određuju uslovi raspisivanja i postupak sprovođenja javnog poziva za naučno-istraživačke projekte iz različitih oblasti.

Definisan je način prijavljivanja predloga projekata, uslovi koje moraju da zadovolje učesnici projekata, dozvoljeni troškovi, postupak i kriterijumi evaluacije predloga, postupak praćenja realizacije projekata i ocenjivanja njihovih rezultata, kao i uslovi finansiranja.

Neophodno je da se prijavljeni projekti zasnivaju na izvrsnim idejama koje u budućnosti mogu da imaju značajan uticaj na razvoj nauke i istraživanja i privrede i društva u celini, razvoju istraživanja od strateškog značaja za poljoprivredu, proizvodnju hrane i zaštitu životne sredine, eksperimentalnih, praktičnih i kliničkih istraživanja, društvenih i humanističkih nauka u Srbiji i podizanju nivoa nauke u veštačkoj inteligenciji.

Komisija za unapređenje zapošljavanja Roma 

Vlada Srbije obrazovala je Komisiju za regulatorni okvir unapređenja zapošljavanja Roma u javnom sektoru, nacionalne manjine koja je prepoznata kao ranjiva i teže zapošljiva grupa stanovništva.

Komisija će se baviti pitanjima obrazovanja i poboljšanja socijalnog i ekonomskor položaja ove manjine, što je jedno od od ključnih pitanja demokratskog razvoja Srbije.

Strategijski master plan za razvoj turizma Beograda 

Vlada Srbije usvojila je Strategijski master plan razvoja turizma Beograda za područje arheološkog nalazišta Belo brdo, Vinča. Izrada plana jedan je od koraka u ostvarenju cilja da arheološko nalazište Belo brdo u Vinči postane dobro uređeni arheološki park s različitim namenskim sadržajima u cilju prezentovanja arheološkog nasleđa i obezbeđenja uslova u kojima će svi učesnici, istraživači, kustosi, stručnjaci u zaštiti, lokalna zajednica i posetioci učestvovati ravnopravno i usaglašeno.

Takva dobro organizovana specijalizovana turistička destinacija arheološkog turizma omogućiće posetiocima da sagledaju i razumeju život ljudi u doba neolita, a istraživačima da primenjuju i razvijaju savremene tehnologije u istraživanju ovog višeslojnog praistorijskog staništa koje bez prekida traje gotovo čitav milenijum.

Tri crkve proglašavaju se spomenicima kulture 

Na predlog Ministarstva kulture i informisanja, Vlada Srbije donela je odluku da se crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Drenovcu, Svete Trojice u Brdarici i Svetog velikomučenika Georgija u Mačvanskom Pričinoviću, proglase za spomenike kulture, a imajući u vidu njihov kulturno istorijski značaj, navodi se u saopštenju.