Čitaj mi!

Ministarstvo prosvete: Uspešno sproveden drugi pilot državne mature

Na radionici na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zajednica škola i načelnici svih školskih uprava, i predstavnici projekta EU koji pruža podršku u sprovođenju državne mature razmatrana je uspešnost realizacije drugog pilot programa državne mature, održanog od 5. do 8. aprila 2022. godine i predložena su rešenja za njeno unapređenje.

Drugi pilot program omogućio je detaljno sagledavanje i procenu gotovo celokupnog procesa od pripreme ispitnih materijala, preko distribucije i obezbeđivanja regularnosti ispita, do provere kvaliteta ocenjivanja i analize povratnih informacija na nivou škola i sistema, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Učestvovali su učenici četvrtih razreda, ovaj put iz svih srednjih škola iz cele Srbije.

Cilj drugog pilot programa, pored pomenute analize, je i da se sve škole pripreme za uvođenje državne mature koja je planirana za 2024. godinu, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo navodi i da su procedure, prema mišljenju velike većine svih učesnika, bile jasne, od postupka prijavljivanja, preko distribucije materijala do organizacije ispita u školama.

Između 94 i 100 odsto učesnika smatra da je sve uspešno realizovano, kaže se u saopštenju.

U pripremi eVodič kroz maturu 

U narednom periodu biće izmenjeni Pravilnik o programu opšte i umetničke mature i Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita, a u pripremi su i novo Stručno uputstvo sa svim prilozima za probnu maturu i eVodiči kroz maturu namenjeni nastavnicima i učenicima.

Osim što je pilot obuhvatio proveru procedura, istovremeno se analizirao i način ocenjivanja i kvalitet zadataka, tako da su, prvi put, sve srednje škole odnosno nastavnici u tim školama imali priliku da se upoznaju sa konceptom testa.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić zahvalio je svim učesnicima na dobro odrađenom poslu.

"Posebno pohvaljujem one škole koje su maksimalno iskoristile mogućnost koja im je pružena i upoznale se u potpunosti sa onim što ih očekuje 2024. godine".

Dodao je da je dosta škola već uradila internu evaluaciju na osnovu kojih pripremaju planove za unapređivanje nastave i značaj mature shvataju kao mehanizam za poboljšanje kvaliteta nastave.

"Takođe, istakao bih i pojedine škole koje su dodatno motivisale učenike da uspešno realizuju test, kao što je bila opcija besplatne maturske večeri za učenika sa najboljim rezultatom", rekao je Ružić.

Preporuka: Učenici koji dobro urade test upis boljih ocena u dnevnik

Ministarstvo je preporučilo školama da, kao jedan vid motivacije, učenicima koji dobro urade test upišu i bolje ocene u dnevnik. Ružić je istakao da je nezadovoljan pojedinim školama koje tu priliku nisu iskoristile i čiji se rezultati negativno odražavaju na uspeh drugog pilota.

"Nadam se da ćemo naredni period iskoristiti da svi razumemo značaj državne mature za naše učenike i celokupan sistem. Svrha projekta je da olakšamo, pre svega, učenicima i umanjimo im stres pri upisu na fakultete, a istovremeno da im pružimo veće mogućnosti, od čega će korist imati i sam prosvetni sistem", kaže Ružić.

Ispite u okviru pilotiranja su radili učenici koji ove godine završavaju srednju školu, tako da ta generacija neće učestvovati u državnoj maturi kada bude uvedena. Učenici su testove radili bez pripreme, u toku redovnog nastavnog dana. Samim tim njihova motivacija nije bila visoka. Iako rezultati učenika ni ovaj put nisu bili u fokusu, ipak su bolji nego u oktobru 2020. godine, kada je državna matura pilotirana prvi put, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Najveća postignuća na testovima stranih jezika 

Najveća postignuća su, kako se napominje, na testovima stranih jezika, gde su gimnazijalci osvajali i do 64 poena u proseku, odnosno do 51 poen učenici srednjih stručnih škola. Kada je reč o ostalim opšteobrazovnim predmetima, gimnazijalci su najbolje uradili hemiju (u proseku 51 bod), a učenici srednjih stručnih škola istoriju (36 bodova u proseku).

Test iz srpskog jezika su, očekivano, najbolje uradili gimnazijalci (u proseku osvojili 47 bodova), a dosta gimnazijalaca je test rešio sa maksimalnih 100 poena, odnosno srednjoškolaca sa 93.

Iako su učenici u rešavanju zadataka iz matematike bili manje uspešni (18 bodova u proseku u gimnazijama), bilo je dosta gimnazijalaca sa ukupnim poenom od 97, odnosno srednjoškolaca sa 81.

Generacija koja će polagati državnu maturu imaće dve probe, prvu u maju 2023. godine, a drugu 2024. godine, te će imati priliku da provere svoje znanje koje je potrebno za polaganje po novom sistemu.