Čitaj mi!

Mali Vukan stigao u bolnicu "Betešda" u Budimpešti

Devetomesečni Vukan Stoiljković koji boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, primljen je u dečju bolnicu "Betešda" u Budimpešti gde slede detaljni pregledi i analize koji će trajati desetak dana.

Od pre dva meseca, od kada se saznalo da i devetomesečni Vukan Stoiljković boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa i da je za njegovo lečenje potrebno 2,5 miliona evra, pomogli su mnogi humani ljudi.

Vukan je primljen u dečiju bolnicu "Betešda" u Budimpešti gde slede detaljni pregledi i analize koji će trajati desetak dana.

Nakon toga će lekarski konzilijum odlučivati kada će Vukan moći da primi gensku terapiju. 

Zahvaljujući humanim ljudima, Vukan je krenuo gotovo u poslednjem trenutku za Budimpeštu, kako bi primio najskuplji lek na svetu i pobedio spinalnu mišićnu atrofiju.