Čitaj mi!

Kako i kada bismo saznali ako bi zračenje u nekom delu Evrope bilo povećano

Pomoćnik direktora i rukovodilac inspekcije Direktorata za radijaciju i nuklearnu bezbednost Srbije Vladimir Janjić rekao je za RTS da se radijacija meri na svakih pola sata u Srbiji. Radioaktivnost u vazduhu je ista kao i pre situacije u Ukrajini, istakao je Janjić.

Uporedo sa interesovanjem za zbivanja u Ukrajini raste i zainteresovanost za podatke o merenjima zračenja. Prema poslednjim informacijama, proteklih dana i u prethodna 24 sata na teritoriji naše zemlje nisu izmerene povišene doze gama zračenja.

Vladimir Janjić, pomoćnik direktora i rukovodilac inspekcije Direktorata za radijaciju i nuklearnu bezbednost Srbije rekao je, gostujući u Beogradskoj hronici, da poslednji podaci kažu da je nivo radioaktivnosti u granicama normale na teritoriji Srbije, u granicama prirodnog zračenja koje je karakteristično za naše područje.

Prema njegovim rečima, radijacija je svuda oko nas, u vazduhu, u zemlji, u stvarima, u kamenju i u nama samima.

Prirodna radioaktivnost je posledica prirodnog zračenja koje primamo od kosmičkog zračenja, iz samog tla, od sastava zemlje.

Ono je karakteristično za čitavu planetu Zemlju i za lokaciju gde se vrši merenje.

Na teritoriji Srbije merenja se, kaže Janjić, obavljaju na isti način u prethodnih deset godina. Isto se, kako ističe, radi i u Srbiji i u svetu.

Radioaktivnost u Srbiji se meri na dva načina 

"Ono što se dešava u Ukrajini, utiče na to da se stavlja akcenat na naše aktivnosti da se merenje radioaktivnosti koje se inače vrši u mirnodopskim uslovima i dalje vrši i pojačava se u zavisnosti od potreba", objašnjava Janjić.

"Radioaktivnost se u Srbiji meri na dva načina, automatski sistem rane najave, automatizovan sistem sa devet mernih stanica, raspoređenih od severa, od granice sa Mađarskom do juga u Vranja, taj sistem meri radioaktivnost na svakih 30 minuta i podaci se šalju na centralni server, na svakih 30 minuta se mogu videti najnoviji rezultati merenja", objašnjava Janjić.

Radioaktivnost se meri i preko monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini, vodi, zemljištu, hrani, vazduhu, koji vrše ovlašćene laboratorije: one skupljaju uzorke svega što treba da se meri – vodu iz reka, uzorke iz vazduha…

Koliko brzo putuju informacije

Što se tiče međunarodne saradnje u ovoj oblasti, prema Janjićevim rečima, krovna institucija je Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Sve zemlje imaju fokalne tačke komunikacije sa tom Agencijom, u Srbiji je to Direktorat.

"Saznali bismo u roku od pola sata do sat ako bi se informacije prosledile od neke zemlje ka Međunarodnoj agenciji i dok dođu do nas", kaže Janjić.

Sve informacije takvog tipa koje bi došle od Direktorata prosleđuju se svim nadležnim institucijama, kao što su MUP, Sektor za vanredne situacije, RHMZ, a obavestili bi se građani preko kanala.

"Što se tiče Direktorata, objavile bi se na sajtu sa preporukama i daljim koracima, druge nadležne službe kao Sektor za vanredne situacije bi postupao po nekim svojim procedurama kako da obavesti građane šta se desilo i koje korake treba da preduzmu", istakao je Janjić.

Šta građanin da uradi

Kaže da građanin može da sluša preporuke nadležnih institucija kako da se ponaša, i da se ponaša u skladu sa tim merama.

Ukrajina i gama zračenje

"Sve informacije koje Direktorat objavljuje su zvanične informacije koje se dobijaju od ukrajinske strane od njihovog nuklearnog regulatornog tela, koje obaveštava Međunarodnu agenciju za atomsku energiju a koja obaveštava javnost, šta se događa – to su jedine zvanične informacije koje Direktorat dobija preko zvaničnih kanala i koje objavljuje na sajtu da bi građani bili upoznati sa dešavanjima u Ukrajini u vezi sa nuklearnim objektima", kaže Janjić.

"Ukrajina je jedna od najrazvijenijih zemalja što se tiče nuklearne energije, imaju 5 nuklearnih elektrana sa 15 reaktora, elektrane zahtevaju dodatnu infrastrukturu, skladišta radioaktivnog otpada – to su objekti građeni sa ciljem da se skladišti i kontroliše radioaktivni materijal. Skladište radioaktivnog otpada pravljeno je s ciljem da se skladišti na siguran način", kaže on.

Kontakti sa meteorolozima

U kontaktu su takođe i sa meteorolozima. „Ukoliko bi se desila neka nuklearna katastrofa, kao ona u Černobilju, ako bi se radioaktivne čestice širile, ako bi došle u atmosferu, podaci od RHMZ bili bi od velikog značaja kako bi se mere primenile", rekao je Janjić.

Radioaktivnost u vazduhu je ista kao i pre situacije u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, radioaktivni materijali se nalaze u neku ruku u vazduhu i uzimaju se kao prirodno zračenje.

"Po informacijama koje se dobijaju od ukrajinske strane, svi nuklearni objekti su u sigurnom režimu rada, nije izmereno povećanje radioaktivnosti u samim objektima, ni u okolini, nema razloga za brigu, ali pratimo situaciju i informacije koje dolaze sa ukrajinske strane i koje dobijamo od ostatka međunarodne zajednice i drugih zemalja koje prate situaciju", zaključio je Janjić.