Čitaj mi!

Zaštitnik građana: Praksa ukazuje na potrebu kontrole sudske uprave

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da godinama ukazuje na potrebu kontrole sudske uprave, jer su instituciji na čijem je čelu osim velikog broja građana koji joj se obraćaju nezadovoljni radom sudova, počele da se obraćaju i sudije koje dobro znaju da zbog ustavno-pravnih i zakonskih ograničenja to nije institucija kojoj treba da se obrate.

Činjenica da se obraćaju Zaštitniku građana znači da unutar sudskog sistema ne mogu da nađu rešenje, naveo je Pašalić u saopštenju izdatom povodom ustavnih promena.

Istakao je da mnogi ombudsmani u razvijenim evropskih demokratijama imaju nadležnost kontrole rada sudske uprave.

"I Venecijanskim principima iz 2019. godine ukazuje se na nadležnost ombudsmana u oblasti pravosuđa na obezbeđivanju efikasnosti postupka i administrativnog funkcionisanja tog sistema", rekao je Pašalić.

Dodao je da i ustavni amandmani koji se razmatraju u Skupštini Srbije prepoznaju ulogu Zaštitnika građana pri izboru članova Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaca i Vrhovnog javnog tužioca.

"Uprkos tome, Zaštitnik građana ni po Ustavu, po starom a ni po novom Zakonu o Zaštitniku građana nema nadležnost kontrole rada sudske uprave, a potrebu za tim potvrđuje veliki broj pritužbi građana i obraćanja sudija koji traže zaštitu iako veoma dobro znaju koje su nadležnosti ove institucije", rekao je Pašalić.

Ukazao je da do sada osim kritika gotovo da nije bilo predloga za ozbiljnu reformu pravosuđa kako bi ono funkcionisalo po meri građana.

"Neophodno je naći način za efikasnu kontrolu rada sudske uprave čime bi se smanjilo nezadovoljstvo građana radom sudova, s jedne strane, i sprečilo nezadovoljstvo sudija oko njihovih dužnosti, s druge strane", rekao je Pašalić

Dodao je da čeka momenat kad ovoj instituciji bude dato više nadležnosti da ih javno predstavi građanima.