Čitaj mi!

Sekte se prilagodile pandemiji, vrbuju na društvenim mrežama – koje su najopasnije

Sve sekte su opasne, a okultističke i satanističke najopasnije i deluju na našim prostorima, upozorio je đakon Nemanja Kalem. Posebno je ukazao da su sekte zbog pandemije promenile način funkcionisanja i da su se premestile na društvene mreže, tako da sada adolescente, starije i usamljene osobe, koji su najčešće njihova meta, vrbuju i preko interneta. Ocenio je da Srpska pravoslavna crkva ne može sama da se izbori sa tim ogromnim problemom i da bi trebalo da se uključe i druge državne institucije.

Nemanja Kalem je izjavio za RTS da na našem prostoru deluje više vrsta i grupa sekti, kako pseudohrišćanskih tako i pseudohinduističih, satanističkih i sinkretističkih.

"Sve sekte su opasne da ne pravimo neku veliku razliku, okultističke i satanističke su svakako najopasnije, i one kod nas deluju po principu i primeru svojih zapadnih tutora, najviše po principu satanine crkve Kalifornije, koju je osnovao Anton Šandor Laveja 1966. godine. On je sastavio za svoje pripadnike satanističku bibliju koja je pandan našem Svetom pismu. Te verske skupine koje deluju na našem prostoru upravo tu traže svoj primer i u liku i delu Alistera Kroulija", upozorio je Kalem.

Sekte na društvenim mrežama

Posebno je upozorio da su sekte zbog pandemije promenile način funkcionisanja i da su se premestile na društvene mreže i prilagodile se. One su, ističe, od verskodoktrinarnih organizacija postale komercijalno-profitne koje traže svoje profesionalne članove kako bi ih zavrbovali u svoju organizaciju i samim tim zloupotrebili i iskoristili.

Istakao je da dosta mladih koristi društvene mreže i da su oni, po statistici, grupa koja ih koristi najviše.

"Živimo u potrošačkom društvu gde su roditelji često odsutni od svojih kuća i deca ostaju sama i onda traže svoje prijatelje, virtuelne prijatelje na društvenim mrežama. A tamo iza tih lažnih prijatelja stoje pojedinci ili možda cele organizacije verskih sekti, grupe koje vrbuju tu verski neobrazovanu našu decu i uvode ih u svoje organizacije", objasnio je Kalem.

Ko može mladima da pomogne

Naglasio je da mladi traže i savet i pomoć od svoje, kako je rekao, Svete crkve.

"Treba da kažem ponajpre Bog je stvorio čoveka da ima i dušu i telo i treba zadovoljiti i njegove i duševne i telesne potrebe. Svaki čovek ima duhovne potrebe i svaki čovek ima odnos sa Bogom, da li je to negativan ili pozitivan odnos to je možda drugo pitanje, ali mladi svakako imaju duhovne potrebe", naveo je Kalem.

Dodao je i da su neke statistike pokazale da mladi kao svoj verski sadržaj uzimaju onaj na koji prvi naiđu.

"Ja tu vidim vrednost i važnost verske nastave u Srbiji koja je uvedena pre 20 godina da mladi upravo taj prvi verski sadržaj koji naša omladina treba da stekne da bude kvalitetan i to je mnogo važno", naglasio je on.

Takođe, rekao je da ljudima pomaže i Versko dobrotvorno strateljstvo, koje se bavi, kako je istakao svim potrebitima, a najčešće je vezano za narodnu kuhinju koja svakodnevno hrani mnoštvo sugrađana.

Postoje i Pastirsko savetodavni centri, gde se takođe može pronaći pomoć kad je problem u vezi sa sektama u pitanju.

"Imamo veliki broj prijavljivanja, kako roditelja koji traže pomoć za svou decu tako i samih žrtava verskih sekti", kazao je Kalem.

Ukazao je i da Srpska pravoslavna crkva ne može sama da se izbori sa tim ogromnim problemom i da bi trebalo da se uključe i druge državne institucije.

"MUP se već uključio, treba da se uključe druge državne službe, šira javnost treba da se bavi ovim pitanjem da bismo došli do zajedničkog rešenja", zaključio je Nemanja Kalem.