Čitaj mi!

Zaštitnik građana: Nedostaje nam više tolerancije i empatije prema drugima

Tolerantno društvo je jedno od osnovnih načela svake demokratije, a izgradnja takvog društva je dugotrajna i zahteva iskreno zalaganje svih nas, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić, povodom Međunarodnog dana tolerancije.

Zaštitnik građana je naglasio da je razumevanje i prihvatanje drugih i drugačijih posebno izraženo i značajno u pluralističkom društvu kao što je Srbija.

Pašalić je, uz poziv građanima, kao i institucijama na bezrezervnu toleranciju prema drugima skrenuo pažnju da ksenofobija, homofobija, rasizam i govor mržnje, na žalost, još uvek se tolerišu u našem društvu i za to se uvek nalazi opravdanje.

Prema njegoviim rečma građani se osim diskriminacije iz radnog odnosa, najviše žale na diskriminaciju po osnovu pola, invaliditeta, seksualne orjentacije, a i dalje dominira porodično i vršnjačko nasilje, napadi na političke protivnike, na novinare.

"U Srbiji još uvek nedostaje više tolerancije i empatije prema drugima", ukazao je zaštitnik građana.

Dodao da se u praksi pokazalo da postoji dobar zakonski okvir za zabranu diskriminacije, ali se ne sprovodi uvek dosledno, niti u potpunosti.

"Obaveza je države da odlučno sprovodi zakone, i ona je ta koja je ima najveću odgovornost u borbi protiv diskriminacije", naglasio je Zoran Pašalić.