Čitaj mi!

RTS dobio spor protiv "Maskoma"

Tužbeni zahtev "Maskoma" u vezi sa pravom vlasništva na albumima grupe Deca loših muzičara je neosnovan, utvrđeno je drugostepenom presudom nadležnog suda.

Pravosnažnom presudom Privrednog apelacionog suda, utvrđeno je da je neosnovan tužbeni zahtev privrednog društva "Maskom" u vezi sa pravom vlasništva na albumima grupe Deca loših muzičara.

Album "Prolećni dan" Produkcija gramofonskih ploča RTS objavila je 1995. godine, a album "...Gde cveta Samsung žut" 2005. godine.