Čitaj mi!

Osnaživanje žena starijih od 45 godina – put od nezaposlenosti do preduzetnice

Gotovo pola miliona žena u Srbiji, starijih od 45 godina i radno sposobnih, nema posao. Za poslodavce one su nepoželjna radna snaga, stara i slabo prilagodljiva stalnim promenama u savremenom poslovanju, objašnjavaju u Udruženju "Žene na prekretnici".

Bez posla ostaju zbog mera štednje u javnom sektoru, procesa privatizacije ili odlaska firme pod stečaj, iako imaju i godine radnog staža i veliko iskustvo. Najveća prepreka do novog posla su, kako kažu, njihove godine. Marina je nezaposlena već 12 godina.

Marina Nikolić smatra da su godine i pol, prva dva kriterijuma koje poslodavac ili društvo u celini posmatra. "Tek potom idu stručnost, iskustvo i koliko možete da pružite", dodaje Nikolićeva.

Zahvaljujući Udruženju "Žene na prekretnici" koje organizuje radionice i treninge, stiču nova znanja i veštine, kako bi se ponovno zaposlile ili pokrenule sopstveni biznis.

"Nisam se snašla dok nisam slučajno došla do informacije da postoji udruženje, koje radi na osnažavanju žena u određenom životnom dobu", navodi Zorana Tatić.

Tatićeva naglašava da su joj u udruženju mnogo pomogli i osnažili i da je ona sada preduzetnik.

Obuku dosad prošlo 700 žena

Za šest godina koliko postoji udruženje, obuku je prošlo oko 700 žena.

Predsednica UO Udruženja "Žene na prekretnici" Mima Perišić kaže da se obuka sastoji od psihološke podrške, šta trebate prethodno znati i kako doći do posla.

Ukazuje im se da je najvažnija komunikacija prilikom razgovora za posao. "Ako žele da pokrenu svoj vlastiti posao, dobiju razne infomacije, između ostalog, i gde da nađu sredstva za to", navodi Perišićeva.

Istraživanja pokazuju da je najveći broj nezaposlenih žena sa fakultetskom diplomom iz Beograda, dok su one u manjim sredinama, uglavnom nižeg obrazovanja. Najveći broj ima završenu srednju školu.

"Sa tim ženama se radi na aktivaciji na tržištu rada, da ojačaju svoje kompetencije, da se bolje predstave poslodavcu i da povećaju stepen aktivacije u procesu pronalaženja posla", napominje Jasmina Santovac iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Najveća nezaposlenost žena starijih od 45 godina beleži se u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Oko 220.000 muškaraca starijih od 45 godina i radno sposobnih nema posao, pokazuju podaci, a među njima su 72 doktora nauka.