Čitaj mi!

Visoki savet sudstva reaguje zbog "medijskog i advokatskog pritiska na VKS"

Visoki savet sudstva reagovao je povodom, kako navodi u saopštenju, medijskog i advokatskog pritiska na Vrhovni kasacioni sud (VKS) i ugrožavanje ustavom zajemčenih ličnih prava i profesionalne autonomije nosilaca sudijske funkcije, koji su usledili nakon dopune pravnog stava Građanskog odeljenja tog suda o troškovima obrade kredita.

Povodom brojnih novinskih naslova, komentara na društvenim mrežama, televizijskih emisija, okupljanja i protesta dela advokature, uz pokušaj nasilnog ulaska u zgradu suda, s ciljem osporavanja dopune pomenutog pravnog stava, Visoki savet sudstva podseća javnost da se sudske odluke zasnivaju na činjeničnom stanju utvrđenom u svakom pojedinačnom postupku i da svaka stranka nezadovoljna odlukom prvostepenog suda ima pravo na žalbu.

Ukazuje na to da sudovi u skladu sa obavezom očuvanja nepristrasnosti i nezavisnosti ne smeju da se stave u funkciju bilo koje strane u postupku, kao i da u domaćem pravnom sistemu zauzeti pravni stavovi VKS nisu formalni izvor prava.

Takođe naglašava da advokatura ima posebnu odgovornost u očuvanju integriteta pravosudnog sistema, te da bi prvenstveno advokatima trebalo da bude poznato da protesti, fizički napadi, skandiranja, "obraćanje putem megafona i pokušaji nasilnog ulaženja u zgradu suda ne samo da nisu legalan način korespodencije sa sudom, već nisu ni etičko ili moralno prihvatljivo ponašanje".

"Tim pre ukoliko se ima u vidu da bi urušavanje pravosudnih institucija kao svoju prvu žrtvu imalo upravo advokaturu. Visoki savet sudstva stoga smatra da je nužno da se kroz jasnu reakciju, a koja celokupnoj javnosti približava pravne i sve druge društvene aspekte trenutnih dešavanja, odbrani integritet pravosuđa u celini", navodi se u saopštenju.