Čitaj mi!

Obeležen Dan zadužbinara Univerziteta u Beogradu

Uručenjem Plaketa, zahvalnica i nagrada za najbolje naučno i književno delo nastavnika i saradnika, kao i mladim naučnicima, Univerzitet u Beogradu je obeležio Dan zadužbinara.

Plaketa Luka Ćelović Trebinjac dodenjena je posthumno Kosti Migriću koji je ostavio stan Uniiverzitetu u Beogradu za školovanje najboljih studenata.

U školskoj 2020/2021. godini, Stručna služba Univerziteta realizovala je 16 konkursa za dodelu stipendija, nagrada i materijalne pomoći. Poštujući volju zadužbinara dodenjeno je 67 stipendija, nagrađeno 12 studentskih radova, a za devetoro studenata obezbeđena su sredstva za školarine i stručno usavršavanje.

Između dva svetska rata, sa imovinom procenjenom na milijardu tadašnjih dolara, Univerzitet u Beogradu bio je među tri najbogatija univerziteta u Evropi.

Zadužbine Univerziteta u Beogradu, njih 77, izgubile su imovinu pedesetih godina prošlog veka nacionalizacijom i počele su da se gase. Za sada je obnovljen rad 11 zadužbina i tri fonda. Zato Univerzitet i dalje ulaže napore i apeluje da se poštuje volja zadužbinara.

Kapetan Miša Anastasijević svome otečestvu ostavio je zdanje u kojem je danas Rektorat, kraljica Natalija dva rudnika zlata i deset hektara šume, Luka Ćelović Trebinjac zaveštao je Univerzitetu u Beogradu sav svoj imetak za pomoć i školovanje studenata.

Zasluge zadužbinara za razvoj univerziteta su nemerljive, podsećaju profesori. Aktivne zadužbine uspešno posluju. Prihodima ostvarenim izdavanjem prostora i zakupom koji se dobija od stanara iz tih fondova se finanisraju nagrade i stipendije za najbolje i najuspešnije studente.

Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović rekao je da će resorno Ministarstvo i Univerzitet u Beogradu zajedničkim snagama davati podršku talentima i istraživačima.

Rektorka Ivanka Popović podsetila je da su SANU, Matica Srpska i Univerzitet u Beogradu podneli inicijativu Vladi Republike Srbije da se napravi jedan specijalni zakon koji bi se bavio restitucijom imovine ove tri značajne institucije.

Dan zadužbinara je ustanovljen Odlukom Saveta Univerziteta 28. februara 2018. godine, sa ciljem da se izrazi zahvalnost i poštovanje dobročiniteljima koji su Univerzitetu zaveštali svoju imovinu ili darovali značajnu donaciju.