Čitaj mi!

Dr Mirjana Nikolić nova rektorka Univerziteta umetnostu u Beogradu

Savet Univerziteta umetnosti u Beogradu je na Sednici izabrao novog rektora dr Mirjanu Nikolić, redovnog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, za naredni trogodišnji period 2021-2024. Profesorka Nikolić, koja je bila u statusu vršioca dužnosti rektora, obavljaće funkciju rektora Univerziteta umetnosti od 1. oktobra, saopšteno je iz tog Univerziteta.

Za prorektore Univerziteta umetnosti izabrani su prof. mr Biljana Radovanović Brkanović sa Fakulteta muzičke umetnosti, prof. dr um. Branko Raković sa Fakulteta likovnih umetnosti i prof. Aleksandar Mijatović sa Fakulteta primenjenih umetnosti.

Dr Mirjana Nikolić, redovni je profesor na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Glavna polja njenog istraživanja su: Studije medija, Menadžment i produkcija elektronskih medija i Etika medija.

Napisala je tri knjige "Radiofonija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata" (2009), "Radio u Srbiji 1924-1941" (2006) i "Etar nad Beogradom" (1999), kao i preko trideset naučnih i stručnih tekstova u domaćim i inostranim časopisima i publikacijama.

Aktivno učestvuje u radu nacionalnih i internacionalnih skupova i konferencija, kao i u naučno-istraživačkim projektima Fakulteta dramskih umetnosti i Univerziteta umetnosti.

Bila je direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU (2011-2017).

Dobitnica je više nagrada za pedagoški i naučni rad, među kojima je i Velika plaketa Univerziteta umetnosti sa poveljom (2016).