Čitaj mi!

Strategija reforme javne uprave – prvi korak ka "Upravi po meri svih nas"

Vlada Srbije usvojila je nedavno novu Strategiju reforme javne uprave, koja propisuje pravac razvoja i promena u radu javne uprave u narednih 10 godina. Taj dokument predviđa efikasnu i odgovornu upravu, po meri građana i privrede, kaže resorna ministarka Marija Obradović. Za Delegaciju EU u Srbiji usvajanje Strategije je prvi korak, a ključno je obezbediti njeno sprovođenje.

"Uprava po meri svih nas" slogan je Strategije reforme javne uprave koja u središte pažnje stavlja građane. Predviđa depolitizovanu, delotvornu upravu koja pruža kvalitetne usluge.

"Ona je okrenuta svakodnevnom životu, građanima i privredi i pokušavamo da sve usluge u javnom sektoru budu praktične, dostupne građanima i jednostavne i lake. To i jeste suština reforme javne uprave, da vi pomognete ljudima da nemaju glavobolju kada treba da upišu dete u vrtić, u školu, kada treba da izvade novi pasoš, da registruju automobil ili da prijave svoje novo preduzeće", kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

Nova Strategija je usvojena uz podršku koju reformi javne uprave u kontinuitetu pruža Evropska unija (EU).

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici upozorava da usvajanje strategije nije dovoljno samo po sebi, već je ključno u narednom periodu obezbediti njeno puno sprovođenje, uključujući sve predviđene mere i aktivnosti.

"Evropska komisija će u narednom periodu nastaviti pomno da prati implementaciju konkretnih politika i propisa u praksi. Na primer, ako govorimo o oblasti javnih usluga, Vlada Srbije je već pokazala političku posvećenost i rezultate u procesu digitalizacije. Sa novom Strategijom, neće biti dovoljno donošenje programa za razvoj eUprave, pa čak kreiranje pravnog okvira za smanjenje birokratije i opterećenja za građane, već je pre svega potrebno u praksi obezbediti njihovu punu primenu", ističe šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Funkcionalna uprava za lakši život građana 

Ministarka Marija Obradović, koja je koordinator reforme, saglasna je da je usvojena Strategija samo put.

"Na prvom mestu mi moramo da jačamo ljudske kapacitete, tehničko-tehnološke, moramo da uvodimo nove tehnološke inovacije. Ono što je veoma važno, moramo građanstvo i privredu da pripremimo da koriste ovu vrstu usluga, da budu okrenute novim informacionim tehnologijama. Popularno rečeno te aplikacije kojima država želi da se približi građanima, gađani i privreda moraju da budu o njima obavešteni. Moramo da ih pripremimo da ih koriste", objašnjava ministarka Obradović. 

Sem Fabrici ističe da uprava koja dobro funkcioniše, koja je profesionalna, efikasna i transparentna, služi pre svega da omogući dobro funkcionisanje društva i da unapredi i olakša život građana.

"U tom smislu, mi smatramo da je usvajanje nove Strategije veoma važan korak u pravcu daljeg unapređenja funkcionisanja uprave. Očekujemo da vidimo njenu punu primenu, čime će se pokazati sposobnost Srbije da odgovori na očekivanja i zadatke koje proces pristupanja EU nosi, odnosno da odgovori na zahteve i potrebe svojih građana", kaže Fabrici.

Evropska unija je još u Strategiji proširenja iz 2014. godine reformu javne uprave stavila među stubove pristupanja, ne samo za Srbiju, već za sve države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU. Nova Strategija reforme javne uprave usvojena je za period od 2021. do 2030. godine.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">