Čitaj mi!

Nenad Filipović novi rektor Univerziteta u Kragujevcu

Savet Univerziteta u Kragujevcu, jednoglasno je izabrao dr Nenada Filipovića, redovnog profesora Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, za rektora Univerziteta u Kragujevcu na novi mandatni period od tri godine.

Od ukupno 21 člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu, koga čine dvanaest profesora Univerziteta, tri predstavnika studenata i šest predstavnika Vlade S rbije, sednici je prisustvovalo 19 članova.

Prof. dr Nenadu Filipoviću novi mandat rektora Univerziteta u Kragujevcu počinje da teče od 24. decembra 2021. godine, kada će stupiti na dužnost.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">