Čitaj mi!

RTS odgovara SBB-u: Vaši korisnici nisu stranka u sporu

SBB se u svom saopštenju koje je prenela TV N1, pod naslovom "RTS ne može da zabrani našim korisnicima da gledaju program Javnog servisa", pozvao na nepravnosnažnu odluku Privrednog apelacionog suda u Beogradu kojom je postupak po RTS-ovoj tužbi protiv SBB-a iz maja 2018. godine, vraćen Privrednom sudu u Beogradu na ponovni postupak.

Činjenice o ovom sporu su sledeće: odlukom Privrednog suda u Beogradu koju je Privredni apelacioni sud sada u pretežnom delu ukinuo, bile su nezadovoljne, u pojedinim njenim delovima, obe strane i obe su se na nju žalile.

Jedini deo u kome je presuda opstala, jeste onaj u kome je sud našao da je nadležan da po tužbi odlučuje, a iz razloga što je SBB čak i to sporio.

RTS nikada od suda nije tražio da zabrani korisnicima SBB-a da gledaju program Javnog servisa.

Korisnici SBB-a nisu uopšte stranka u tom postupku, a da bi sud mogao bilo šta da im zabranjuje.

Naprotiv, RTS je tražio, a traži to i dalje, da sud SBB-u zabrani da povređuje prava koja RTS ima na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, konkretno pravo proizvođača emisije iz članova 133 do 136. tog Zakona.

Ono što SBB uporno odbija, a zbog koje činjenice je u maju 2018. godine i podneta ova tužba, jeste da i ta kompanija poštuje prava RTS-a i zaključi ugovore kojima će distribuciju naših sadržaja legalizovati, kao što su to uradili i drugi distributeri, te da naknadi štetu koju je RTS-u zbog prethodnog kršenja prava naneo.

RTS veruje da će Privredni sud u Beogradu u ponovljenom postupku našu tužbu usvojiti, a razlog takvom uverenju jeste činjenica da je u postupku koji smo, u uporedivoj situaciji vodili protiv Pinka, a povodom njihovog kršenja prava RTS-a posredstvom platforme "KlikPink", odluku u korist RTS-a, još u oktobru 2018. godine, potvrdio i Vrhovni kasacioni sud, kao najviša sudska instanca u zemlji.

Ništa više i drugačije od onoga što smo tada tražili od Pinka, i za šta su sudovi potvrdili da imamo pravo, ni sada ne tražimo od SBB-a.