Čitaj mi!

Žrtve i svedoci moći će da daju iskaz preko video-linka u posebnoj prostoriji

Viši sudovi u pet gradova Srbije opremaju se uređajima vrednim 150 hiljada evra, koji će omogućiti svedočenje preko video-linka.

Žrtve i svedoci krivičnih dela u narednom periodu, umesto u sudnici, moći će da svedoče preko video-linka u posebno opremljenoj prostoriji.

Oprema vredna 150 hiljada evra namenjena je višim sudovima u pet gradova.

Biće olakšano svedočenje, ali i ojačan nacionalni sistem podrške žrtvama i svedocima, kaže ministarka pravde Maja Popović, uoči evropskog Dana žrtava kriminala.

"Ono što je dobro u ovom postupku jeste da žrtve i svedoci krivičnih dela ne dolaze u ponovni susret sa okrivljenima, ne događa se naknadna traumatizacija i viktimizacija. U tom smislu ova procesna radnja je mnogo humanija", ocenjuje Popovićeva.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu ističe da je prekidanje lanca ćutanja čin hrabrosti za svaku ženu i muškarca koji su žrtve zločina i pokazuje poverenje u zakonodavne i pravosudne institucije.

"Zbog toga Misija OEBS-a u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i višim sudovima i zahvaljujući donaciji EU, pokušava da pomogne vašoj zemlji u osnaživanju svih žrtava", kaže Bratu.