Čitaj mi!

Veštačko đubrivo na dva kilometra od centra Pančeva, imaju li građani razloga za brigu

Novosadsko preduzeće "Promist" kupilo je nekadašnju fabriku stakla u Pančevu i koristi je za skladištenje veštačkog đubriva. Građani su uznemireni, jer je to skladište na samo dva kilometra od centra grada. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine smatra da to ne može da ugrozi njihovu bezbednost i da ne može doprineti većem zagađenju vazduha i vode.

Na 25 hektara "Promist" trenutno ima 25.000 tona različitih vrsta veštačkog đubriva. Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine dostavljen je novi projekat za "Rekonstrukciju i promenu namene skladišta gotovog proizvoda mineralnog đubriva u sklopu poslovno-industrijske zone".

U Sekretarijatu su odlučili da ne pristupe izradi studije uticaja na životnu sredinu, jer gustina naseljenog stanovništva po hektaru u okruženju dopušta realizaciju projekta.

"Iza nas ste mogli da vidite radove koji su u toku i do kraja juna ćemo završiti sve i đubriva koja sad ovde vidite biće uskladištena u magacine, mada mi po zakonu imamo pravo da ih skladištimo i na otvorenom prostoru, jer to nisu opasne materije", navodi Danilo Tomašević, komercijalni direktor DOO "Promist".

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Pančeva 2018. godine zabranio je "Promistu" da na prostoru bivše "Staklare" skladišti lako zapaljivo veštačko đubrivo na bazi amonijum-nitrata, jer bi u slučaju akcidenta posledice mogle biti katastrofalne, budući da Gradski štab za vanredne situacije ne bi mogao da na vreme bezbedno evakuiše stanovništvo.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je primedbu o hemijskom udesu ocenio kao neosnovanu, jer je Sektor za vanredne situacije MUP-a dostavio rešenje o zadovoljavajućoj bezbednosti građana.

"Što se tiče bilo kakvih isparenja ona ne mogu biti opasna, jer sve je to hrana za biljke i mi tu hranu na kraju i konzumiramo, i sve je to deo poljoprivredne proizvodnje", dodaje Danilo Tomašević.

Gradski sekretarijat za ekologiju i nekoliko Udruženja za zaštitu životne sredine podneli su svoja mišljenja i primedbe za skladištenje veštačkog đubriva na dva kilometra od centra grada, ali ih je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam sve odbio sa pravom žalbe od 15 dana.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">