Čitaj mi!

Programski savet: RTS medijski most između matice i dijaspore

Radio-televizija Srbija obezbeđuje svakodnevno svojim redovnim i specijalizovanim emisijama veoma kvalitetan i dragocen medijski most između matice i dijaspore, ocenio je Programski savet Medijskog javnog servisa.

Programski savet RTS razmatrao je sadržaj, domete i kvalitet radijskih i televizijskih programa Javne medijske ustanove okrenutih dijaspori.

Na osnovu izveštaja nadležnih redakcija Radio Beograda i Televizije Srbije, i plodne rasprave, Programski savet je zaključio da Radio-televizija Srbije, u brojnim svojim redovnim i specijalizovanim emisijama, obezbeđuje dragocen i veoma kvalitetan svakodnevno, 24-časovni medijski most između matice i dijaspore.

Programi Radio Beograda i Televizije Srbije od kojih neki, poput emisije "Večeras zajedno" ili "RTS SVET", traju više decenija (prva - pola stoleća, a druga - tri decenije), omogućuju stalnu, verodostojnu, dvosmernu i tehnološki naprednu vezu između matice i dela građana rasutih po meridijanima planete, snadbevajući ih aktuelnim, objektivnim i nepristrasnim informacijama o zbivanjima u Srbiji i svetu.

"Osvetljavajući i približavajući nam različite ljudske sudbine, ukazujući na nemerljive ekonomske, naučne, obrazovne, kulturne, sportske i druge potencijale naših ljudi u dijasapori, svedočeći o teškoćama prilagođavanja i iskušenjima života pod tuđim nebom, na drugom jeziku i drukčijem duhovnom ambijentu, Radio-televizija Srbije ovim specijalizovanim emisijama, kao i celinom svog programa, na te svoje obaveze ne gleda samo kao na formalne već i kao na svojevrsnu misiju, na dug koji je i patriotski, i kulturni, i društveni, a ne samo medijski", istakao je Programski savet.

Naglašeno je da se u tim programima čuvaju i afirmišu vrednosti i srpske i ostalih kultura koje se stvaraju u našoj zemlji, neguje se kulturna baština nastala u Srbiji i na širem srpskom kulturnom prostoru, afirmišu se evropske vrednosti i njihov kreativni preplet s vrednostima koje se stvaraju i ovde i tamo, doprinoseći time razvoju modernog društva u celini.

Visoko ocenjujući dosadašnje rezultate u toj oblasti, Programski savet RTS-a očekuje od menadžmenta Javne medijske ustanove, od uređivačkih timova, novinara i svih zaposlenih, da očuvaju dosadašnje vrednosti i neprestano koncepcijski, kadrovski i tehnološki unapređuje komunikaciju između matice i građana koji su, bilo kada i bilo iz kojih razloga, napustili Srbiju, koja - bilo odakle da je posmatrana ili sanjana - ostaje njihov nezamenljivi zavičaj.