Zaštitnik građana pokrenuo kontrole zbog sumnje na zlostavljanje dece u Aleksincu i Bogatiću

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a posle saznanja iz medija o podvođenju jednog deteta u Aleksincu i obljube drugog deteta u Bogatiću, pokrenuo više postupaka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i centara za socijalni rad u ta dva grada.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Ministarstvo najavilo da će izvršiti nadzor nad radom centara za socijalni rad u Aleksincu i Bogatiću, Zaštitnik građana od nadležnog ministarstva traži da u roku od 15 dana dostavi zapisnik o izvršenom nadzoru nad njihovim radom, navodi se u saopštenju ombudsmana.

Zaštitnik građana od centara za socijalni rad u Aleksincu i u Bogatiću traži da u roku od 15 dana dostave informacije da li su porodice te zlostavljane dece od ranije na evidenciji tih centara, i ako jesu koje aktivnosti iz nadležnosti centara su preduzete u prethodnom periodu.

Takođe, potrebno je da dostave i podatke o aktivnostima iz svoje nadležnosti koje su preduzete povodom navedenih saznanja u cilju zaštite prava i najboljih interesa dece.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">