Zaštitnik građana pokrenuo postupak i zatražio od REM-a da se izjasni o prilogu TV "Hepi"

Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je da je pokrenuo postupak kontrole u zakonitosti rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM), zbog priloga emitovanog na TV "Hepi" u kome se, kako se navodi, poredi medicinski zahvat na kravi i na ženi.

U saopštenju se objašnjava da je postupak pokrenut u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana, a na osnovu saznanja dobijenih iz sredstava javnog informisanja, u kojima se navodi da je u nedelju 9. avgusta oko 08.50 časova, nacionalna televizija Hepi emitovala prilog u kome je poredila medicinski zahvat na životinji i ženama - praveći tako direktnu paralelu između žena i krava.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da se u tom prilogu, koji govori o metodu lečenja steriliteta kod krava, preporučuje da se, iz razloga ekonomičnosti, taj metod primeni i na žene.

Između ostalog, ukazuje, predloženo je da doktori medicine i ginekolozi pohađaju kurs na Veterinarskom fakultetu što bi, po mišljenju autora, doprinelo rastu nataliteta, a troškovi lečenje steriliteta žena po metodima koje se primenjuju kod krava bili bi znatno povoljniji.

Zaštitnik građana zatražio je da REM u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na predmetni slučaj i obavesti da li je pokrenulo postupak kontrole rada nacionalne televizije na kojoj je emitovan navedeni prilog, kao i o ishodu kontrolnog postupka.