Helikopteri MUP-a Srbije u operaciji spasavanja Džefa

Teško pristupačni tereni, avionske nesreće i prirodne nepogode, pokazuju koliko su helikopterski timovi za traganje i spasavanje neophodni. Jedino mesto gde je u Srbiji moguće dobiti obuku za neke akcije koje se u takvim situacijama izvode, jeste helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Naša ekipa prisustvovala je jednoj njihovoj vežbi.

Spuštanje lutke Džefa, koja oponaša povređenu osobu, bočnom dizalicom uz pratnju drugog helikoptera opremljenog medicinskom opremom, deo je jedne od zahtevnijih obuka u helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije.

U realnom životu takve akcije zahtevaju uigranost i dobru komunikaciju između pilota, operatera dizalice kao i ostalih koji učestvuju u spasavanju.

"Pored upotrebe vedra, odnosno bambi baketa za gašenje velikih šumskih požara iz vazduha, jedna od najosteljivijih, najrizičnijih i najtežih operacija s aspekta struke je operacija s upotrebom bočne dizalice na helikopteru. Trebalo bi jednom na tri meseca da svi prođu sa izvođenjem do pet ciklusa, tako da bi bili u trenaži", kaže Nenad Nedić, načelnik Helikopterske jedinice MUP-a Srbije. 

Obuka se obavlja na helikopterima H-145M. Bočna dizalica na njima slična je onoj koju poseduje helikopter tipa "bel 212" a koji u ovoj helikopterskoj jedinici leti punih 40 godina.

"Obuka podrazumeva teorijski deo, posle toga letački deo, od normalnih situacija, vanrednih, nepredviđenih, sve se to radi na obuci. Ide se dotle da se simulira otkaz motora prilikom rada sa bočnom dizalicom", ističe Aleksandar Ilić, operater dizalice u Helikopterskoj jedinici MUP-a.

Osim u helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije ovakva obuka u regionu obavalja se još u Hrvatskoj i Sloveniji, pa je iz tog razloga deo pilota Vlade RS došao u Beograd. Zainteresovani piloti iz drugih zemalja regiona moraće međutim da sačekaju kraj pandemije koronavirusa kako bi i oni stekli te veštine.

Helikopterske timove na delu gledali smo tokom velikih poplava 2014. kada su ljudi evakuisani s krovova potopljenih kuća, zgrada i teško pristupačnih terena ali i tokom nedavnih poplava u okolini Kraljeva.

Ovakav vid spasavanja koristi se kada je ugroženima nemoguće prići na drugi način i kada je neophodna brza reakcija timova za traganje i spasavanje.